جمعه 4 بهمن 1398    |    Friday, January 24, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اسيد آزلائيک (Azelaic acid)
نام های تجاری
Azelex , Finacea , Finevin , Skinoren
اشکال دارویی
    20 % : کرم موضعي
    15 % : ژل موضعي
دسته بندی
دسته بندی دارویی : اسيد کربوکسيليک
کاربرد دارو
آکنه ولگاريس التهابي خفيف تا متوسط (کرم ).
روزاسه خفيف تا متوسط (Finacea ) .
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
فعاليت ضد آکنه : نامشخص ، ممکن است داراي فعاليت ضد ميکروبي عليه پروپيوني باکتريوم آکنس و استافيلوکوکوس اپيدرميدس داشته باشد که اين مسئله به مهار ساخت پروتئين هاي سلولي ميکروبي نسبت داده مي شود . ممکن است باعث طبيعي شدن کراتيزاسيون شود . از نظر جذب ، کرم اسيد آزلائيک داراي حداقل نفوذ به لايه شاخي پوست و ساير لايه هاي زنده پوست است .
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو يا هر يک از اجزاي آن .
نحوه مصرف
1)در آکنه و لگاريس التهابي خفيف تا متوسط : بزرگسالان : لايه نازکي از کرم دوبار در روز ( صبح و عصر ) به ملايمت اما به طور کامل بر روي نواحي مبتلا ماليده شود .
2) روزاسه خفيف تا متوسط : لايه نازکي از ژل را دوبار در رو ( صبح و عصر ) به ملايمت اما به طور کامل بر روي نواحي مبتلا ماليده شود .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد و دور از يخ زدگي .
تداخل مصرف با ساير داروها
موردي گزارش نشده.
عوارض جانبي
سوزش پوست ، احساس سوزن سوزن شدن و گزش پوست ، تشديد آسم .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- در صورت حساسيت يا تحريک شديد پوست دارو قطع شود .
2- اين دارو سبب بروز هيپرپيگمانتاسيون مي شود .
3- ايمني و کارايي استفاده از اين دارو در کودکان زير 12 سال اثبات نشده است.
4- بيمار در تمام مدت دوره درمان دارو را مصرف کند .
5- از پانسمان بسته يا پوشاندن نواحي مبتلا پس از مصرف دارو خودداري کنيد و نحوه استفاده از اين دارو را به بيمار آموزش دهيد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی