شنبه 5 بهمن 1398    |    Saturday, January 25, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آزاتيوپرين (Azathioprine)
نام های تجاری
Imuran
اشکال دارویی
    50mg : قرص
    50mg/vial : آمپول
فرمول شیمیایی
C9H7N7O2S = 277/3
دسته بندی
دسته بندی دارویی : کورتيکو استروئيد
کاربرد دارو
1)پيوند کليه ، 2) آرتريت روماتوئيد .
مصرف در حاملگی
D
مصرف در شیردهی
ممنوع مي باشد .
مكانيزم اثر دارو
داروي سرکوبگر ايمني با بسياري از اثرات بيولوژيک مشابه مرکاپتورين ، مکانيسم نامشخص جهت پيشگيري از رد پيوند و ضد روماتيسم مفصلي ، جذب خوب گوارشي .
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط به دارو ، دوران بارداري ، دوران شيردهي .
نحوه مصرف
1)در پيوند کليه : بزرگسالان : دوزاژ دارو متغير مي باشد . دوز اوليه معمولا 3-5mg/kg/day تک دوز روزانه در روز پيوند . تجويز دوز اول معمولا IV و دوز هاي بعدي خوراکي کودکان : دوز اوليه 3-5mg/kg روزانه IV يا خوراکي و به دنبال آن دوز نگهدارنده 1-3mg/kg روزانه در2) آرتريت روماتوئيد : بزرگسالان : تجويز دوز روزانه به طور معمول دوز اوليه تقريبا 1mg/kg .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد و دور از نور و رطوبت.
تداخل مصرف با ساير داروها
تشديد اثر در عوارض آزاتيوپرين توسط ACEI ها ، آلوپورينول و متوترکسات .
عوارض جانبي
لکوپني ، ترمبوسيتوپني ، پانکراتيت ، سرکوب مغز استخوان ، پان سيتوپني ، سميت کبدي ، مهار سيستم ايمني ، عفونت و افزايش خطر نئوپلازي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل وضعيت سيستم ايمني پيش از آغاز دوره و انجام مرتب آزمون CBC طي دوره درماني هر هفته و از آن پس تا سه ماه ، ماهي دوبار.

2- مصرف دارو خوراکي در چند دوز همراه با غذا جهت کاهش عوارض گوارشي دارو .

3- تجويز دارو با در نظر گرفتن منافع بر مضار استفاده از دارو در صورت وجود عفونت هاي سيستميک ويروسي .

4- وجود ريسک تومور و سرطان زايي و احتمال کاهش موقت توليد اسپرم با مصرف آزايتوپرين .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی