سه شنبه 1 بهمن 1398    |    Tuesday, January 21, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آتراکوريوم بسيلات (Atracurium besylate)
نام های تجاری
Tracrium, Atracorin
اشکال دارویی
    10mg/ml 2.5ML, 10mg/ml 5ML : آمپول
فرمول شیمیایی
C53H72N2O12 , 2C6H5O3S = 1243/5
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مسدود کننده عصبي-عضلاني غير دپولاريزان
کاربرد دارو
دوز هاي يک جا (bolus ) براي لوله گذاري و نگهداري اثر شل کنندگي دارو طي عمل .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
اطلاعات کافي در دسترس نيست .
مكانيزم اثر دارو
فلج عضلات اسکلتي با جلوگيري از انتقال عصبي در محل اتصال عصب – عضله . بروز فلج عضلاني انتخابي در عضلات زير : عضلات بالا برنده پلک ، عضلات مربوط به جويدن ، دست و پا ، شکم ، گلوت بين دنده اي و ديافراگم . فاقد اثر شناخته شده بر هشياري و آستانه درد . نيمه عمر توزيع 4/3-2 ساعت . نيمه عمر دفع 20 دقيقه . شروع اثر 2 دقيقه . زمان رسيدن به حداکثر اثر 10-7/1 دقيقه .
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو.
نحوه مصرف
دوز اوليه در کتب (Miler) و (PDR,Facts) به ترتيب 0.6-0.5 mg/kg و 0.5-0.4 mg/kg بيان شده است.
امکان لوله گذاري غير فوري با اين دوز طي 5/2-2 دقيقه حداکثر اثر مهاري نروموسکولار حدود 5-3 دقيقه بعد از تزريق کودکان 2 سال ≤ : همانند دوز تعيين شده در بزرگسالان .
شرايط نگهداري
8-2 درجه سانتيگراد دور از انجماد ، محلول هاي انفوزيون در دماي اتاق تا 24 ساعت .
تداخل مصرف با ساير داروها
تشديد بلوک عضلاني – عصبي با داروهاي : مدر هاي دفع کننده mg , k ، انفلوران ، ايزوفلوران ، هالوتان ، آنتي بيوتيک ها ، کنيدين ، ليتيم ، سولفات منيزيم .
عوارض جانبي
گرگرفتگي پوست ، طولاني شدن آپنه (وابسته به دوز) ، آنافيلاکسي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل وضعيت تنفسي بيمار تا زمان رفع کامل تاثير دارو و بلوک عصبي ، عضلاني.

2- تسريع روند رفع تاثير دارو با نئوستيگمين و پس از آغاز رفع علايم بلوک عصبي – عضلاني.

3- تزريق سريع و يکباره وريدي دارو با وجود امکان انفوزيون متناوب يا پيوسته . نگهداري محلول هاي ( 0.2 - 0.5 ) mg/ml دارو در دکستروز 5% ، نرمال سالين و قندي نمکي تا 24 ساعت .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی