جمعه 2 تير 1396    |    Thursday, June 22, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آتوواکون/پروگوانيل (Atovaquone/proguanil Hcl)