چهارشنبه 9 بهمن 1398    |    Wednesday, January 29, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آتورواستاتين (Atorvastatin)
نام های تجاری
Lipitor
اشکال دارویی
    10mg, 20mg, 40mg : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مهارکننده ساخت کلسترول
کاربرد دارو
1)رژيم کمکي براي کاهش سطح LDL ، کلسترول تام ، apob و تري گليسيريد و افزايش HDL در بيماران مبتلا به هيپرکلسترومي اوليه و ديس ليپيدمي مختلط ، رژيم کمکي در درمان بيماران با سطح سرمي بالاي TG ، ديس بتاليپو پروتئين هاي اوليه.
2)هيپرکلسترومي هتروزيگوت خانوادگي.
مصرف در حاملگی
X
مصرف در شیردهی
ممنوع است.
مكانيزم اثر دارو
جذب سريع متوسط ،حجم توزيع حدود 565 ليتر . 98% ≤ PB متابوليسم کبدي توسط سيتوکروم P450 CYP3A4 به مشتقات فعال اورتو هيدروکسيله و پاراهيدروکسيله .
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط به دارو ، بيماران کبدي ، بارداري ، شيردهي ، خانم ها در سنين بارداري .
نحوه مصرف
1)رژيم کمکي براي...: بزرگسالان : شروع با دوز 10-20mg خوراکي يکبار در روز ، بيماران با افزايش بيشتر از 45% در سطح 40mg:LDL-C خوراکي يکبار در روز.
2)هيپرکلسترومي هتروزيگوت...: کودکان 17-10 سال: شروع با دوز mg/day 10 .حداکثر دوز mg/day 20.
تداخل مصرف با ساير داروها
امکان کاهش سطح آتورواستاتين بدون اثر بر افزايش سطح کلسترول LDL توسط آنتي اسيد ها ، امکان افزايش سطح سرمي ديگوکسين با مصرف دارو.
عوارض جانبي
سردرد ، عفونت ، ترومبوسيتوپني ، واکنش هاي حساسيتي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- انجام آزمون هاي بررسي عملکرد کبدي و سطح چربي خون قبل از شروع درمان 12-6 هفته بعد از شروع درمان و يا بعد از افزايش دوز دارو و به صورت دوره اي بعد از آن .
2- تجويز تک دوز دارو در هر زمان از روز همراه يا بدون غذا .
3- لزوم پيروي از يک رژيم غذايي مناسب کنترل وزن و ورزش کردن جهت کنترل سطح چربي خون سرم توسط بيمار.
4- پرهيز از مصرف الکل .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی