جمعه 1 آذر 1398    |    Friday, November 22, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آتنولول (Atenolol)
نام های تجاری
Tenormin
اشکال دارویی
    100mg, 50mg : قرص
فرمول شیمیایی
C14H22N2O3 = 266/3
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مسدود کننده بتا آدرنرژيک ( بتا بلاکر )
کاربرد دارو
1)هيپرتانسيون ، 2)آنژين صدري ، 3)انفارکتوس حاد ميوکارد (AMI ) .
مصرف در حاملگی
D
مصرف در شیردهی
ممنوع مي باشد .
مكانيزم اثر دارو
تمايل بيشتر به گيرنده هاي β1 عضله قلب يا اصطلاحاً کارديوسلکتيو . انتخابي بودن وابسته به دوز ، تاثير بر گيرنده هاي 2 β با افزايش دوز ، جذب ناقص گوارشي ، بعد از تجويز خوراکي .
موارد منع مصرف
در برادي کاردي سينوسي ، بلوک قلبي بيش از درجه يک ، شوک کارديوژنيک ، نارسايي احتقاني قلب .
نحوه مصرف
1) هيپرتانسيون : بزرگسالان : دوز اوليه 25-50mg يکبار در روز . حداکثر اثر طي 2-1 هفته افزودن يک داروي ديورتيک به آتنولول در صورت کنترل نشدن فشار خون بيمار و افزايش دوز به 100mg يکبار در روز .
2) آنژين صدري : بزرگسالان : دوز اوليه 50mg يکبار در روز رساندن دوز به 100mg يکبار در روز در صورت عدم بروز پاسخ باليني مناسب پس از يک هفته
3) انفارکتوس حاد ميوکارد : بزرگسالان به طور کلاسيک : تجويز دوز اوليه IV و به دنبال آن خوراکي . شروع درمان طي 12 ساعت اول پس از شروع علايم و ادامه درمان به مدت 7 روز .
شرايط نگهداري
25-20 درجه سانتيگراد دور از نور و در ظرف دربسته .
تداخل مصرف با ساير داروها
تشديد اثرات تبابلاکرها با مصرف OCP ها و CCB ها و کنيدين .
عوارض جانبي
برادي کاردي ، افت فشار خون ، نارسايي قلبي ، برونکو اسپاسم .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل وضعيت فشار خون و ميزان دفعات و شدت درد بيمار آنژين و وضعيت قلب پس از MI .

2- کنترل سرعت ضربان پس از هر نوبت مصرف دارو و قطع دارو در صورتي که تعداد ضربان در هر دقيقه کمتر از 60 ضربه باشد .

3- تجويز داروي خوراکي يکبار در روز.

4- خودداري از قطع ناگهاني دارو .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی