جمعه 22 آذر 1398    |    Friday, December 13, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آرتيکائين (Articain Hcl)
نام های تجاری
Septanest , Septocaine , alphacaine , ultracaine
اشکال دارویی
    - : آمپول
کاربرد دارو
به منظور القاي بي حسي ارتشاحي (Infiltrative ) يا هدايتي (Conductive ) طي اعمال ساده يا پيچيده دندانپزشکي و پريودنتال استفاده مي شود .
مصرف در حاملگی
A
مكانيزم اثر دارو
آرتيکائين هيدروکلرايد يک ماده بي حسي موضعي آميدي است از محلول 1% و 2% آن با يا بدون آدرنالين براي انفيلتراسيون و بي حسي موضعي استفاده شده است .
نحوه مصرف
حداکثر دوز توصيه شده : بزرگسالان : در افراد سالم حداکثر دوز تجويز شده آرتيکائين براي انفيلتراسيون زير مخاطي و بلوک عصبي نبايد از 7mg/kg (0.175mg/kg ) يا (0.0795 ml/IB)3.2mg/IB تجاوز کند .
کودکان : در مورد کودکان با سن کمتر از 4 سال مصرف دارو توصيه نمي شود مقدار داروي مورد نياز جهت تزريق را بر حسب سن و وزن کودک و وسعت جراحي تعيين کنيد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی