شنبه 5 بهمن 1398    |    Friday, January 24, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آرگاتروبان (Argatroban)
نام های تجاری
Novastan
اشکال دارویی
    1mg/ml 50ML, 100mg/ml 2.5ML, 1mg/ml 125ML with SodiumChloride 0.9% : ويال
فرمول شیمیایی
C23H36N6O5S = 508.635 g/mol
کاربرد دارو
درمان و یا جلوگیری از لخته شدن خون در بیماران مبتلا به مشکلات خونریزی ناشی از داروی هپارین.
همچنین به بیماران قبل از آنژیوپلاستی با استفاده از بالن داده می شود که یک روش برای باز کردن یک شریان مسدود شده می باشد.
مصرف در حاملگی
B
مكانيزم اثر دارو
آرگاتروبان مهارکننده ترومبین است و با مسدود کردن عامل ترومبین، مانع از لخته شدن خون می گردد.
Bioavailability این دارو در حالت تزریق وریدی 100% و نبمه عمر دارو حدود 50 دقیقه گزارش شده است.
متابولیسم دارو کبدی می باشد.
موارد منع مصرف
این دارو نباید در موارد حساسیت به دارو، و یا بصورت همزمان با داروی هپارین و ترکیبات مشابه آن و یا در خونریزی های شدید استفاده شود.
نحوه مصرف
تزریق داخل وریدی
داروهاي مشابه
‎Dabigatran , ‎Rivaroxaban , Melagatran
تداخل مصرف با ساير داروها
با داروهایی از جمله موارد زیر تداخل ماژور دارد :
Heparin sodium , enoxaparin , dalteparin , alteplase , apixaban , bivalirudin , cabozantinib , dabigatran , dasatinib , edoxaban , fondaparinux , mifepristone , ponatinib , prasugrel , prothrombin complex , reteplase , streptokinase , temsirolimus , tositumomab , urokinase ,
سایر موارد
تک نسخه ای : هست

منشاء دارو : شیمیایی