شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آپروتينين (Aprotinin)
نام های تجاری
Trasylol , Gordox
اشکال دارویی
    20000KIU/ml, 10000KIU/ml 10ML : آمپول
کاربرد دارو
1)باي پس کرونر (CABG ) ،
2)پيوند کبد ، تعويض کامل هيپ ، جراحي هاي عروقي محيطي ، جراحي کوکورکتال ، جراحي قلب و پيوند قلب – ريه .
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
مکانيسم اصلي جلوگيري از خونريزي نا مشخص اما با اثرات مختلف بر سيستم انعقادي ، حفظ عملکرد پلاکت ها ، جلوگيري از فيبرينوليز با ممانعت از فعاليت پلاسمين و کاليکرئين.
موارد منع مصرف
در بيماران حساس به فرآورده هاي حيواني (گاوي) به علت منشاء گاوي دارو.
نحوه مصرف
1) باي پس کرونر : نحوه استفاده از دارو به دو طريق A : دو ميليون واحد دوز يکجاي IV و 2 ميليون واحد تزريق داخلي پمپ و سپس 500 هزار واحد در ساعت انفوزيون IV حين عمل B : نصف کردن هر سه دوز روش A . موثر تر بودن رژيم A تزريق دوز آزمايشي قبل از انجام انفوزيون به طريق A ويا B . تزريق دوز آزمايشي شامل 1ml آمپو آ پروتئين 10 دقيقه قبل از دوز يکجا .2)پيوند کبد،تعويض کامل هيپ،...: تاييد استفاده از اپروتينين در اين موارد با وجود مطرح نشدن روش استفاده ثابتي از دارو.
شرايط نگهداري
25- 2 دور از انجماد.
تداخل مصرف با ساير داروها
طولاني شدن زمان کل انعقاد خون در مصرف همزمان با هپاري .مهار کننده اثرات عوامل فيبرينوليتيک،مهار اثر ضد فشار خون کاپتوپريل با تزريق اپروتينينIV.
عوارض جانبي
آمبولي مغزي ، CVA ، ايست قلبي ، نارسايي قلبي ، تاکي کاردي بطني ، MI ، فيبريلاسيون دهليزي ، نارسايي کليوي ، ادم ريوي ، آنافيلاکسي وشوک .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- وجود خطرات جانبي کليوي يا مرگ در بيماراني که حين عمل جراحي قوس آئورت دچار وقفه طولاني و هيپوترميک گردش خون مي شوند .

2- تزريق و انفوزيون IV از يک وريد مرکزي ، خودداري از تزريق هم زمان داروي ديگر و از همان رگ .

3- بروز واکنش هاي آنافيلاکسي و کاهش فشار خون با تزريق سريع IV مقادير زياد دارو.

4- بيان مقادير پتانسيل دارو با KIU و گاهي mg . هر mg دارو معادل 7143KIU .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی