چهارشنبه 2 مرداد 1398    |    Wednesday, July 24, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين (Antithymocyte immunoglobulin)
نام های تجاری
Thymoglobulin , ATG
اشکال دارویی
    25mg/ml, 250mg/5ml : آمپول
    20mg/ml : ويال
کاربرد دارو
پيشگيري از رد پيوند کليه
درمان رد حاد پيوند کليه
آنمي آپلاستيک
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی