شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آنتي اسنک (Antisnake aenom serum)
نام های تجاری
Snake bite, Polyvalent snake Antivenom,Lpser europe
اشکال دارویی
    50mg : ويال
    - : آمپول
کاربرد دارو
فرآورده هاي اختصاصي به عنوان پادزهر نيش مار هاي سمي .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
پرهيز از شير دادن تا زمان باقي بودن اثرات سم و يا پيشرفت علايم بيماري سرم .
مكانيزم اثر دارو
حاوي ترکيبات پيچيده و بيشتر پروتئين . برخي ترکيبات حاوي فعاليت آنزيماتيک و امکان ايجاد واکنش هاي التهابي موضعي .
تاثير بر بافتها ، رگ هاي خوني و ساير ارگان ها و درگيري اعصاب حسي و حرکتي با توليد اثرات سمي عصبي ، قلب ، کليه و دستگاه تنفسي ، خنثي کننده سم مار با اتصال به ترکيبات موجود در آن . متوسط نيمه عمر:کمتر از 15 روز.
موارد منع مصرف
در حساسيت به فرآورده هاي بيولوژيک مشتق از سرم اسب و قطع دارو در صورت بروز واکنش سيستميک شديد .
نحوه مصرف
انجام آزمون پوستي قبل از تزريق ، تزريق داخل جلدي 0.02-0.03cc محلول رقيق شده ( يک صدم ) سرم اسبي و انجام آزمون روي ساعد مقابل با سالين نرمال . روش وريدي : ارجحيت استفاده از اين روش در بيمار در حال شک . ضرورت انجام تزريق در 4 ساعت اول گزش و بي ارزش بودن تزريق بعد از 8 ساعت .
شرايط نگهداري
8-2 درجه سانتيگراد در يخچال و دور از نور و يخ زدگي .
تداخل مصرف با ساير داروها
موردي گزارش نشده است .
عوارض جانبي
آنافيلاکسي و افزايش حساسيت .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- جلوگيري از افزايش سم با بستن عضو صدمه ديده توسط تخته .

2- بررسي سابقه آلرژي بيمار به ويژه نسبت به اسب و سرم ايمني اسب و همچنين واکنش هاي قلبي فرد نسبت به ايمن سازي .

3- درمان واکنش هاي حساسيتي احتمالي با محلول 1:10 اپي نفرين .

4- پرهيز از تجويز ضد درد هاي مخدر و داروهايي که ايجاد خواب آلودگي و سرکوب تنفسي مي کنند .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی