شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آنتي اسکورپيون (Antiscorpion aenom serum)
نام های تجاری
Scorpian antivenum
اشکال دارویی
    5ml : آمپول
کاربرد دارو
موثر بر ضد سم عقرب.
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
حاوي گلوبولين هاي آنتي توکسيک ، خنثي کننده سم يک يا چند عقرب .
موارد منع مصرف
در سابقه بيماري حساسيتي مثل آسم يا اگزما و افراد حساس به هرگونه آنتي سرم .
نحوه مصرف
استفاده از آنتي سرم هاي مخصوص هر منطقه . انجام آزمون حساسيت قبل از تزريق ، تزريق داخل جلدي 0.2cc محلول رقيق شده در نرمال سالين بعد از 30 دقيقه و در صورت عدم واکنش تزريق 0.2cc از فرآورده رقيق نشده تزريق سرم اسبي در صورت ديده نشدن واکنش . ميزان تزريق بر حسب سم وارد شده .
شرايط نگهداري
8-2 درجه سانتيگراد داخل يخچال و دور از يخ زدگي .
تداخل مصرف با ساير داروها
موردي گزارش نشده است .
عوارض جانبي
آنافيلاکسي و افزايش حساسيت .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- تزريق IM در صورت وجود سابقه واکنش هاي حساسيتي .

2- مراقبت از بيمار حداقل نيم ساعت پس از تزريق و در دسترس داشتن آدرنالين و يک کورتيکو استروئيد در موارد اضطراري .

3- مناسب نبودن ضد درد هاي مخدر جهت تسکين درد و استفاده از بي حسي موضعي در اين موارد .

4- استفاده از α – بلاکرها ، CCB ، ACEI ها در درمان حمايتي آثار سمي زهر عقرب در قلب و منع مصرف گليکوزيدهاي قلبي و β بلوکر ها و آتروپين در اين موارد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی