چهارشنبه 9 بهمن 1398    |    Wednesday, January 29, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آنتي هيستامين دکونژستانت (Antihistamine decongestant)
اشکال دارویی
    -, SR : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : بلوکرH1
کاربرد دارو
احتقان بيني ، آبرزيش از بيني در سر ماخوردگي و رنيت آلرژيک .
مصرف در حاملگی
C
موارد منع مصرف
در صورت کافي نبودن هيدراسيون (روزه داري ، ايام تابستان ) .
نحوه مصرف
بزرگسالان : 1 قرص هر 8-6 ساعت تا رفع علايم کودکان : 12-6 سال : 3-2 قرص در روز .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- تغليظ ترشحات زماني که ترشحات بيني يا پشت حلق چرکي است . به ويژه زماني که بيمار کافي استفاده نکرده است .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی