سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فاکتور آنتي هموفيليک (فاکتور8) (Antihemophilic factor (AHF),(Factor8))
نام های تجاری
Alphanate , Bioclate , Helixate , Octanate , Kogenate FS , Koate-dvi, Factorate
اشکال دارویی
    1000u Vonwille, 250u, 500u, 500u Vonwille, 600iu, 250u Vonwille, 250u Recombinant : ويال
کاربرد دارو
هموفيلي کلاسيک .
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
آنتي هموراژيک ، قابل تهيه از پلاسماي انساني و حيواني و يا تکنولوژي DNA نوترکيب گليکوژن آندروژن جهت لخته شدن خون و حفظ هموستاز . کوفاکتور ضروري براي فاکتر IX و فعال کننده فاکتور X در راه Intrinsic .
موارد منع مصرف
حساسيت به پروتئين موش ، موش خرما يا گاو. و بي اثر بودن اين فاکتور در کنترل خونريزي بيمار مبتلا به فون ويلبراند
نحوه مصرف
استفاده از دارو تنها به شکل IV . تنظيم دوز فردي و بر حسب وزن شدت کمبود فاکتور VIII . وجود مهارکننده ها و در نهايت سطح دلخواه فاکتور VIII . هر واحد فاکتور VIII به ازاي هر kg وزن ، 2 درصد فعاليت VIII را افزايش مي دهد . تعيين سطح دلخواه فاکتور VIII طبق فرمول زير :
(بر حسب در صد طبيعي ) (شده تزريق 8 فاکتور واحد تعداد×2 )/((kg)وزن )= ميزان مورد انتظار افزايش فاکتور 8
شرايط نگهداري
8-2 درجه سانتيگراد و دور از يخ زدگي .
تداخل مصرف با ساير داروها
موردي گزارش نشده است .
عوارض جانبي
واکنش هاي حساسيتي ( کهير ، تهوع ) ، احتمال انتقال بيماري هاي ويروسي هپاتيت B و C و ايدز به دليل تهيه شدن از پلاسماي انسان .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- ناپايداري AHF و غير فعال شدن در دماي 56 درجه سانتيگراد طي 60 دقيقه و دماي 49 درجه سانتيگراد طي 3 ساعت و توجه به تاريخ انقضا دارو.

2- گرم کردن کنستانتره و حلال قبل از ترکيب تا حد دماي اتاق (30-20 درجه سانتيگراد ) و پرهيز از گرم کردن محلول بيش از 37 درجه سانتيگراد .

3- تکان دادن يا چرخاندن آرام ويال براي حل شدن دارو و پرهيز از تکان دادن شديد.

4- خودداري از گذاشتن دارو در يخچال بعد از تهيه جهت جلوگيري از رسوب دادن جز فعال .
سایر موارد
تک نسخه ای : هست

منشاء دارو : شیمیایی