سه شنبه 1 بهمن 1398    |    Tuesday, January 21, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آنتي دي ايمونه گلوبولين (Anti-D immune globulin)
نام های تجاری
Rhogam , Gamulin Rh , Mini-Gamulin Rh,Hyp Rho-D full Dose,Hyp Rho-D Mini dose.
اشکال دارویی
    250mcg/ml, 300mcg/ml : ويال
    300mcg/2ml prefilled syringe, 100mcg/2ml : آمپول
کاربرد دارو
1) زايمان سر موعد ،
2) به دنبال آمينوسنتز ، سقوط ، حاملگي نابجا بعد از هفته 13 ،
3)ترانسفوزيون خون حاوي Rh.
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
حاوي مقادير زيادي آنتي بادي ضد (D ) Rho . سرکوب پاسخ ايمني به خون Rh+ در زنان Rh غير حساس و در نتيجه مهار تشکيل آنتي بادي ضد (D ) Rho . جلوگيري از بروز بيماري هموليتيک Rh (اريتروبلاستوزيس فتاليس ) در نوزادن Rh+ .
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط به ايمونوگلوبولين انساني ، بيماران با آزمون آنتي ژن Rh ، يا طحال برداري.
نحوه مصرف
1) زايمان سر موعد : تزريق آمپول روگام جهت ممانعت از حساس شدن مادر Rh نسبت به آنتي ژن Rh و جلوگيري از بدنيا آمدن بچه مبتلا به اريتروبلاستوز جنيني ، در بارداري بعدي ، پرهيز از تزريق IV اين فرآورده ،
2) آمينو سنتز ، سقط و حاملگي نا بجا بعد از 13 هفته : يک ويال 300mcg با فاصله 72 ساعت .
شرايط نگهداري
8-2 درجه سانتيگراد و دور از يخ زدگي ، ويال حلال تا 4 ساعت در دماي اتاق .
عوارض جانبي
شايع نيستند و مهمترين : احتمال بسيار کم آنافيلاکسي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- وجود دو شکل ايمنوگلوبولين آنتي D الف ) ايمونوگلوبولين IM ( پرهيز از تزريق IV ) ب ) ايمونوگلوبولين IV .

2- تزريق IV يا IM جهت سرکوب ايزوايميونيزاسيون Rh و IV جهت درمان پورپوراي ترومبوسيتوپنيک .

3- اختلاط آهسته 2.5cc نرمال سالين با محتويات ويال قبلي از تزريق و جهت تهيه محلول IV . پرهيز از تکان دادن زياد ويال و انفوزيون آهسته طي 5-3 دقيقه .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی