شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آنتي کوآگولانت (Anticoagulant)
اشکال دارویی
    - : بالک
کاربرد دارو
استفاده در واحد هاي خوني و دستگاه ترانس فيوژن حين عمل و گاهي در دستگاه هاي پلاسمافرز.
مصرف در حاملگی
NR
مصرف در شیردهی
بلامانع مي باشد .
مكانيزم اثر دارو
63/2 گرم سديم سيترات دهيدراته ، 299/0 گرم اسيد سيتريک آنهيدروس ، 222/0 گرم مونو هيدرات سديم بي فسفات ، 19/3 گرم دکستروز مونو هيدرات ، 0275/0 گرم آدنين در هر 100 ميلي ليتر واحد خون است وجود سيترات در ترکيب مانع از ايجاد فرآيند انعقادي مي شود .
موارد منع مصرف
از تزريق مستقيم دارو خودداري شود .
شرايط نگهداري
در دماي معمولي و از يخ زدگي جلوگيري شود . استريل ماندن محلول توصيه مي شود .
عوارض جانبي
مسموميت با سيترات .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی