شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آمپي سيلين سولباکتام (Ampicillin/sulbactam)
نام های تجاری
Unasyn , Magnapen , Unacim, Unacid , Ampibactam
اشکال دارویی
    2/1g, 1/0.5g : ويال
دسته بندی
دسته بندی دارویی : پني سيلين
کاربرد دارو
1)عفونت هاي پوستي و ساختار پوست ، 2)عفونت هاي داخل شکمي ، 3)عفونت هاي ژنيکولوژيک
مصرف در حاملگی
B
نحوه مصرف
اين دارو را مي توان به صورت داخل وريدي يا داخل عضلاني تجويز کرد و دوزاژ آن بدين صورت است : بزرگسالان : 1.5g (آمپي سيلين+5/0 گرم سولباکتام ) تا 3g ( 2g آمپي سيلين + 1g سولباکتام) هر 6 ساعت . مقدار سولباکتام نبايد از 4g در روز تجاوز کند . کودکان : مدت درمان داخل وريدي دارو به طور معمول نبايد بيش از 14 روز باشد بي خطر بودن و کالاي مصرف داخل عضلاني دارو هنوز ثابت نشده است . حداکثر غلظت بر اساس ماده رقيق کننده متفاوت مي باشد .
شرايط نگهداري
در دماي کمتر از 30 درجه سانتيگراد (81 F ) نگهداري شود .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی