شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آمپي سيلين (Ampicillin)
نام های تجاری
Binotal , pentrexyl , Ampicin , Polycillin , Penbritin
اشکال دارویی
    250mg/ml 100ML, 125mg/5ml 100ML, 250mg/5ml 100ML : سوسپانسيون
    1g, 250mg, 500mg : ويال
    250mg, 500mg : کپسول
فرمول شیمیایی
C16H19N3O5S = 365/4
دسته بندی
دسته بندی دارویی : پني سيلين
کاربرد دارو
1)درمان ارگانيسم هاي حساس از انواع شيگلا ، سالمونلا E.Coil ، هموفيلوس ، پروتئوس نايسريا ، آنتروکوک و گرم مثبت هاي حساس مثل استافيلوکوک هاي حساس به پني سيلين G ، استرپتوکوک و پنوموکوک .
2)عفونتهاي تنفسي وبافت نرم
3)مننژيت باکتريال
4)سپتي سمي
5)عفونتهاي گوارشي وادراري تناسلي
6)عفونتهاي سوزاکي
7)آرتريت سوزاکي در مردان
8)پيشگيري از بروز اندوکارديت باکتريال.
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
با احتياط .
مكانيزم اثر دارو
اعمال اثرات باکتريسيدي با مهار سنتز ديواره سلولي باکتري ها . جذب گوارش متوسط تداخل جذب گوارشي با غذا در نتيجه مصرف دارو 30 دقيقه قبل از غذا .
موارد منع مصرف
حساسيت به پني سيلين ها يا مهار کننده هاي بتالاکتاماز.
نحوه مصرف
1)درمان ارگانيسمهاي حساس ...: بزرگسالان : 1-12g/day در دوز هاي منقسم هر 6-4 ساعت ( دوز عمومي )
کودکان : 50-400 mg/kg/day در دوز هاي منقسم هر 6-4 ساعت ( دوز عمومي ) در شيرخواران بزرگتر از 7 روز 25mg/kg/day در دوز هاي منقسم هر 8 ساعت (مننژيت : 50mg/kg هر 6 ساعت ) و در شيرخواران کوچکتر از 7 روز : 25mg/kg/day در دوز هاي منقسم هر 12 ساعت (مننژيت :50mg/kg ه 12 ساعت ).
2) عفونتهاي تنفسي و...: تزريقي :بيماران سنگين تر يا مساوي kg40 :mg0-500-250 هر 6 ساعت.بيماران سبک تر از 40 کيلو گرم: mg/kg/day50-25 منقسم در چند دوزهر 8-6 ساعت.
3)مننژيت باکتريال...: بزرگسالان و کودکان: mg/kg/day200-150 منقسم در چند دوز هر 4-3 ساعت ابتدا به شکل;IV dipr,و سپس با تزريق IM .
4)سپتي سمي: بزرگسالان و کودکان: mg/kg/day200-150 حداقل سه دوز IV .
5)عفونتهاي گوارشي و ادراري تناسلي: افراد سنگين تر از 20 کيلو گرم: mg500 خوراکي هر 6 ساعت. افراد سبک تر از 20 کيلو گرم:mg/kg/day100 هر 6 ساعت.
6)عفونتهاي سوزاکي:تزريقي :افراد سنگين تر يا مساوي kg40:mg500 IV يا IM هر 6 ساعت.افراد سبکتر از40 کيلوگرم:mg/kg/day50 يا IM در دوزهاي منقسم و مساوي هر 8-6 ساعت.
7)آرتريت سوزاکي در مردان:mg500 IV يا IM هر 12-8 ساعت.
8)پيشگيري از بروز اندوکارديت...: بزرگسالان:gr2 به صورت IV ياIM 30 دقيقه قبل از عمل.کودکان:mg/kg500 .
شرايط نگهداري
ويال هاي باز شده در 30-15 درجه سانتيگراد ، محلول تزريقي به مدت 14 روز در يخچال و جلوگيري از يخ زدگي .
تداخل مصرف با ساير داروها
کاهش اثر دارو در مصرف همزمان با ريفامپين بر عليه استرپتوکوک هاي گروه B .
عوارض جانبي
واکنش هاي حساسيتي ، راش پوستي ، عوارض گوارشي وابسته به دوز مانند تهوع ، استفراغ ، بي اشتهايي در ناحيه اپي گاستر ، اسهال با احتمال بروز بيشتر در کودکان و افراد مسن.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- بررسي روزانه پوست بيمار براي يافتن علامتي از راش و توجه به علت آن .

2- قطع دارو در صورت بروز راش در مبتلايان به منونوکلئوز عفوني .

3- ثبت کارکرد اوليه کبد و کليه و هماتولوژي بيمار به عنوان پايه و اندازه گيري و مقايسه مرتب کارکرد ارگانها .

4- کاهش ميزان و سرعت جذب آمپلي سيلين با غذا بيشترين ميزان جذب با معده خالي و با يک ليوان آب ( حداقل 1 ساعت قبل يا 2 ساعت بعد از غذا ) .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی