شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آمفوتريسين بي ليپوزوم (Amphotericin-b Liposome)
نام های تجاری
Ambisome
اشکال دارویی
    50mg : ويال
کاربرد دارو
1)درمان تجربي عفونت هاي قارچي در بيماران تب دار و نوترونيک ،
2)عفونت هاي قارچي سيستميک ناشي از گونه هاي آسپرژيلوس کانديدا يا کريپتوکوکوس که به درمان آمفوتريسين B مقاوم هستند و يا بيماراني که دچار اختلال عملکرد کليه هستند .
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
توصيه نمي شود .
مكانيزم اثر دارو
اثر ضد قارچ اين دارو به جز استرول ديواره سلولي قارچ متصل شده و باعث نشت محتويات سلولي و مرگ آن مي گردد ، نيمه عمر اوليه 10-7 ساعت و نيمه عمر انتهايي 153-100 ساعت است .
نحوه مصرف
در مورد اول ذکر شده در بالا : بزرگسالان و کودکان : روزانه 3mg/kg از راه انفوزيون وريدي ، در دومين مورد ذکر شده در بالا : بزرگسالان و کودکان : روزانه 3-5mg/kg از راه انفوزيون وريدي .
شرايط نگهداري
در جاي تاريک ، محلول آماده شده تا 24 ساعت در دماي اتاق و يک هفته در يخچال نگهداري شود .
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف همزمان اين دارو با داروهاي ضد نئوپلاسم باعث افزايش خطر مسموميت کليوي ، برونکو اسپاسم و هيپوتانسيون مي شود .
عوارض جانبي
اضطراب ، آستني ، کنفوزيون ، تب ، سردرد ، بي خوابي ، درد ، ادم ، بر افروختگي ، هيپوتانسيون .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- علايم و نشانه هاي واکنش افزايش حساسيت را به بيمار آموزش دهيد و از او بخواهيد در صورت بروز اين علايم سريعا کادر درماني را در جريان قرار دهد .
2- به بيمار گوشزد نماييد که دوره درماني ممکن است چندين ماه ادامه يابد .
3- از بيمار بخواهيد در صورت بروز علايم هيپوکالمي سريعا کادر درماني را در جريان بگذارد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی