شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آمفوتريسين بي (Amphotericin-b)
نام های تجاری
Fungizone , Amphocil , Ambisome , Abelcat , Amphotec
اشکال دارویی
    50mg/vial : آمپول
فرمول شیمیایی
C47H73NO17 = 924/1
دسته بندی
دسته بندی دارویی : ماکروليد
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
تنها با در نظر گرفتن سود و زيان دارو در تجويز موثر مي باشد .
مكانيزم اثر دارو
مهار کننده رشد و نمو قارچ در غلظت هاي معمول . تغيير در نفوذپذيري غشاء سلولي و تراوش برخي از محتويات داخل سلولي به خارج با اتصال به استرولهاي غشاء قارچ ، فاقد جذب گوارشي . PB بالا ورود کم به CSF .
نحوه مصرف
بر حسب نوع قارچ متفاوت .
شرايط نگهداري
نگهداري پودر در يخچال و درجه حرارت 8-2 درجه سانتيگراد دور از نور و يخ زدگي.
تداخل مصرف با ساير داروها
تشديد اثرات جانبي کليوي داروهاي مانند آمينوگليکوزيد ها ، کاپروئومايسين ، کوليستين .
عوارض جانبي
سردرد – لرز – تب – افت فشار خون – تنفس کند – بي حالي – درد مفاصل – درد ماهيچه – بي اشتهايي – از دست دادن وزن – سوء هاضمه – دل درد – درد ناحيه اپي گاستر – حالت تهوع و استفراغ .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- تشخيص بيماري بر اساس کشت مثبت با مطالعات هماتولوژيک پيش از آغاز درمان سيستميک .

2- کنترل علايم حياتي بيمار شامل : درجه حرارت ، تعداد ضربان قلب ، تعداد تنفس و فشار خون طي شروع درمان

وريدي و کنترل بيمار از نظر عوارض جانبي .

3- بروز تب ، لرز ، سردرد ، و حالت تهوع ، 2-1 ساعت پس از شروع انفوزيون و رفع علايم ظرف مدت 4 ساعت بعد از قطع مصرف دارو و کاهش شدت واکنش ها بعد از شروع مجدد دارو.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی