چهارشنبه 9 بهمن 1398    |    Wednesday, January 29, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آمونيوم هيدروکسايد (Ammonium hydroxide)
نام های تجاری
After Bite,Traspica
اشکال دارویی
    - : بالک
کاربرد دارو
رفع ناراحتي ، بي حسي ، تحريک ناشي از گزيدگي .
مصرف در حاملگی
NR
شرايط نگهداري
دماي کمتر از 20 درجه سانتيگراد در ظروف دربسته و دور از نور.
عوارض جانبي
ايجاد درد شديد دهان ، گلو ، لوله گوارشي ، ادم موضعي شديد ، ترشح زياد بزاق ، سرفه ، استفراغ ، شوک ، ادم مجاري تنفسي و پنومونيت با خوردن محلول غليظ .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- امکان بروز سوختگي پوست با محلول آمونياک غليظ براي درمان گزيدگي و نيش حشرات.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی