چهارشنبه 9 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آمونيوم کلرايد (Ammonium chloride)
نام های تجاری
Ammorchlor , Chlorammonic
اشکال دارویی
    - : بالک
    500mg : قرص
فرمول شیمیایی
NH4Cl = 53/5
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
اکسپکتوانت ، ايجاد ديورز گذرا و اسيدوز خفيف . جذب گوارشي تبديل يون آمونيوم به اوره در کبد آزاد شدن آنيون در جريان خون و مايعات خارج سلولي ايجاد اسيدوز متابوليک و کاهش PH همراه با ديور گذرا
موارد منع مصرف
در صورت وجود اختلال عملکرد کبدي يا کليوي ، مبتلايان به اسيدوز ريوي
نحوه مصرف
پودر بي رنگ و بي بو هر گرم معادل 69/18 ميلي مول کلر ، خلط آور در شربت اي ضد سرخه اثر ديورتيکي گذرا و اسيدوز خفيف . مورد استفاده در درمان الکالوز متابوليک شديد
شرايط نگهداري
در ظروف در بسته ، در دماي اتاق
عوارض جانبي
تحريک مخاط گوارشي و ايجاد تهوع و استفراغ ايجاد اسيدوز شديد با دوز هاي بالا و ضرورت درمان علامتي آن
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- تجويز همراه با غذا
2- پرهيز از تجويز دارو همراه با شير يا محلول هاي قليايي
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی