شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آمونيا آلوم (Ammonia alum)
اشکال دارویی
    - : بالک
کاربرد دارو
در صنعت خشک کنندگي و محلول 1% آلوم در کنترل خونريزي .
مصرف در حاملگی
A
موارد منع مصرف
به عنوان پودر بچه ، آزاد کردن آمونياک در محلول هاي قليايي ، وجود ناسازگاري با فنل ، اسيدتانيک .
نحوه مصرف
استفاده از فرم جامد يا محلول به عنوان ماده هموستاتيک ، کاربرد در صنعت خشک کنندگي – استفاده از محلول 1% آلوم در کنترل خونريزي.
شرايط نگهداري
در ظروف در بسته .
عوارض جانبي
محرک و خورنده بودن دوز هاي بالا ، مشاهده نکروز لثه ، خونريزي گوارشي و اثرات ناخواسته بر عضلات و کليه ها .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- توجه به مواد ناسازگاري .
2- دارا بودن 3.35 PH محلول 10% در آب .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی