شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آملوديپين/آتورواستاتين (Amlodipine/atorvastatin)
اشکال دارویی
    aml5mg,ator20mg : قرص
کاربرد دارو
درمان فشار خون و هيپرکلسترولمي اوليه يا ديس ليپيدمي .
مصرف در حاملگی
NR
نحوه مصرف
بزرگسالان : ابتدا يک قرص از راه خوراکي ، يکبار در روز ، تنظيم دوزاژ بر اساس پاسخ باليني و تحمل بيمار انجام مي شود حداکثر دوزاژ روزانه دو قرص در روز است .
تركيبات
Amlodipine 5mg and Atorvastatin 20mg
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی