شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آمينوفيلين (Aminophylline)
نام های تجاری
Phyllocontin,Truphylline
اشکال دارویی
    125mg, 250mg : شياف مقعدي
    25mg/ml 10ML : آمپول
    100mg : قرص
فرمول شیمیایی
(C7H8N4O2)2 C2H4(NH2)2 2H2O = 456/5
دسته بندی
دسته بندی دارویی : متيل گزانتين
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
ترشح در شير و ايجاد تحريک پذيري ، بي خوابي و بد اخلاقي در شير خوار.
مكانيزم اثر دارو
پيشگيري و درمان آسم برونشيک و برونکواسپاسم مرتبط با برونشيت مزمن و آمفيزم ، انبساط ماهيچه هاي صاف برونش ها و رگ هاي خون ريوي . تحريک CNS. اين دارو به راحتي در بدن آزاد ميشود،مراحل جذب ودفع مشابه تئوفيلين، محلول تر بودن نسبت به تئوفيلين و مناسب تر بودن براي تزريق IV.
موارد منع مصرف
حساسيت به ترکيبات گزانتين ها و اتيلن دي آمين ، مبتلايان به ناراحتي معده و تشنج .
نحوه مصرف
بزرگسالان ( در صورتي که به تازگي تئوفيلين مصرف نمي کرده اند ) : ابتدا 6mg/kg IV و سپس تزريق دوز نگهدارنده براي 12 ساعت . افراد 16-9 سال ، سيگاري هاي جوان 1mg/kg/h.
شرايط نگهداري
در ظروف دربسته و بدون منفذ و دور از نور .
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش دفع و کاهش اثر ليتيوم.
کاهش اثر در استفاده همزمان با فنوباربيتال ، ريفامپين ، فني توئين ، کاربامازپين ، سيگار، تنباکو، ماري جوانا و آمينوگلوتتمايد.
در صورت مصرف داروهاي آدرنرژيک، اثرات دارو بر سيستم اعصاب مرکزي و قلب و عروق تشديد مي شود.
مصرف اريترومايسين، بتابلوکرها، سايمتيدين، واکسن انفلووانزا و مقادير زياد آلوپورينول متابوليسم دارو را کاهش داده و موجب بروز سميت مي گردد.
تداخل مصرف با غذا
غذاها و نوشابه هاي حاوي گزانتين
عوارض جانبي
عصبانيت – بي قراري – بي خواي – تشنج – تپش قلب –تاکي کاردي سينوسي – آريتمي – تهوع و استفراغ – ايست قلبي و آريتمي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. پرهيز از اختلاط دارو با دارو هاي زير در تزريق IV : اسيد اسکوربيک ، کلروپرومازين ، کدئين فسفات ، ديمن هيدرينات ، دوبوتامين ، اپي نفرين ، اريترومايسين گلوسپتات ، هيدرالازين ، انسولين ، لورفانول تارترات ، مپريدين ، متادون ، متي سيلين ، سولفات مرفين ، نوراپي نفرين بي تارترات .
2. بيمار را به ترک سيگار تشويق نمائيد.
3. به بيمار توصيه کنيد قبل از مصرف داروهاي ضد سرفه، ضد سرماخوردگي، با پزشک مشورت نمايد.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی