چهارشنبه 21 آذر 1397    |    Wednesday, December 12, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آمينو کاپروئيک اسيد (Amino caproic acid)
نام های تجاری
Amicar
اشکال دارویی
    250mg/ml, 4g/10ml : آمپول
کاربرد دارو
1)خون ريزي شديد و حاد ناشي از فيبرينولوزيس.
2)تمايل مزمن به بروز خونريزي.
3)پاد زهر ترومبوليز شديد ناشي از مصرف اسپرپتوکيناز يا اوروکيناز.
4)خونريزي ثانويه چشم در خونريزيهاي تروماتيک غير نفوذي به داخل اتاق قدامي چشم
5)تلانژکتازي خونريزي دهنده ژنتيکي.
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
مهار فعال کننده هاي پلاسمينوژن و به مقدار کمتر مهار فعاليت آنتي پلاسمين توسط مهار فيبرينوليز ، جذب گوارشي کامل و سريع نفوذ به سلول هاي خوني انسان و ديگر سلول هاي بدن فاقد PB ، متابوليسم ناشناخته ترشح 65% از يک تک دوز خوراکي دارو بدون تغيير و طي 12 ساعت در ادرار ، نيمه عمر حذف نهايي حدود 2 ساعت .
موارد منع مصرف
وجود لخته فعال داخل عروقي ، DIC ، فرم تزريقي در نوزادان، خون ريزي دستگاه ادراري فوقاني .
نحوه مصرف
1)خونريزي شديد وحاد...: بزرگسالان : وريدي : انفوزيون 4-5g دارو در 250ml حلال در طول ساعت اول درمان و به دنبال آن انفوزيون نگهدارنده با سرعت 1g/h در 50ml حلال و ادامه درمان تا 8 ساعت يا تا زمان کنترل خونريزي.
2) تمايل مزمن به...: بزرگسالان: g 30-5 در روز خوراکي در دوزهاي منقسم و فواصل زماني 6-3 ساعت.
3)پادزهر ترومبوليز شديد...: بزرگسالان: g 5 -4 وريدي در طول ساعت اول درمان و به دنبال ان انفوزيون نگهدارنده :h/g1 از دارو.
4)خونريزي ثانويه چشم...: بزرگسالان:mg/kg100 خوراکي هر 4 ساعت تا 5 روز.
5)تلانژکتازي...: بزرگسالان: g5/1-1 خوراکي 2 بار در روز به مدت 2-1 ماه.
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد و دور از يخ زدگي .
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش خطر بروز تشکيل لخته خون در مصرف همزمان با استروژن ها و داروهي ضد بارداري هورموني داراي استروژن .
عوارض جانبي
فاقد عارضه جانبي شايع ، مهمترين : برادي کاردي ، آريتمي ، نارسايي حاد کليوي ، هيپر کالمي.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- رقيق سازي دارو جهت تهيه انفوزيون IV توسط محلول نرمال سالين ، D.W5% و محلول رينگرلاکتات رقيق سازي دوز هاي کمتر از 5mg با 250ml محلول و دوزهاي 5g و بالاتر با حداقل 500ml محلول .

2- خودداري از انفوزيون IV سريع محلول جهت به حداقل رساندن عوارض جانبي قلبي – عروقي ، نظير افت فشار خون ، برادي کاردي و آريتمي .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی