جمعه 22 آذر 1398    |    Friday, December 13, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آمينو بنزوئيک اسيد پي (Amino benzoic acid-p)
اشکال دارویی
    250mg/ml 10ML, 400mg/ml 10ML : آمپول
کاربرد دارو
محافظت از پوست در برابر آفتاب .
مصرف در حاملگی
NR
موارد منع مصرف
حساسيت به سولفوناميد ها ، بنزوکائين ، پروکائين و تيازيد ها .
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان : هر 2 ساعت يکبار از لوسيون بر روي مناطقي از پوست که در معرض آفتاب قرار دارند ماليده شود .
عوارض جانبي
درماتيت تماسي آلرژيک ، در صورت ايجاد تحريک يا بثورات جلدي مصرف دارو بايد قطع گردد .
تركيبات
Lotion :
Para amino benzoic acid 5% w/w and Padimate D 3.2% w/w
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- به بيمار بياموزيد در هنگام استفاده از اين دارو از عينک آفتابي استفاده نمايد.
2- به بيمار تذکر دهيد از تماس اين دارو با چشم خودداري نمايد .
3- به بيمار تذکر دهيد مصرف اين دارو رنگ لباس را زرد مي کند.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی