شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آمينو بنزوئيک اسيد (Amino benzoic acid)
نام های تجاری
Pabanal
اشکال دارویی
    - : بالک
کاربرد دارو
محافظت پوست در برابر آفتاب .
مصرف در حاملگی
A
موارد منع مصرف
حساسيت نسبت به اين دارو و ترکيبات آن .
عوارض جانبي
درماتيت تماسي آلرژيک ، در صورت ايجاد تحريک يا بثورات جلدي مصرف دارو قطع گردد .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- به بيمار بياموزيد در هنگام مصرف اين دارو از عينک آفتابي استفاده نمايد .
2- از تماس اين دارو با چشم خودداري شود .
3- به بيمار تذکر دهيد مصرف اين دارو رنگ لباس را زرد مي کند .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی