چهارشنبه 21 آذر 1397    |    Wednesday, December 12, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آميکاسين سولفات (Amikacin sulfate)
نام های تجاری
Amikin ,Ipacin ,Mikacin ,Lorikacin
اشکال دارویی
    2ML 50mg/ml, 2ML 250mg/ml : آمپول
فرمول شیمیایی
C22H43N5O13 , 2H2SO4 = 781/8
دسته بندی
دسته بندی دارویی : آمينوگليکوزيد
کاربرد دارو
درمان عفونت هاي شديد با باکتري هاي گرم منفي شامل سودوموناس ، E.Coil، پروتئوس و ..... سپتي سمي هاي باکتريال ، عفونت هاي شديد استخوان ، مفاصل ، مغز و مننژ ، بافت نرم ، پوست ، سوختگي ، عفونت هاي بعد از جراحي ، عفونت هاي ادراري عارضه دار.
مصرف در حاملگی
D
مصرف در شیردهی
ممنوع است .
مكانيزم اثر دارو
آنتي بيوتيک نيمه صناعي از دسته آمينوگليکوزيدها ، مهار سنتز پروتئين با اتصال بر بخش 3-S ، باکتريسيد جذب سريع عضلاني از محل تزريق ، توزيع گسترده در بدن ، عبور از سر جفت.
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط به آميکاسين و يا ساير آمينوگليکوزيدها.
موارد احتياط:
هر نوع صدمه يا اختلال عملکرد کليه ( اصلاح دوز )، در بيماران دچار وزوز گوش، سرگيجه و کاهش شنوايي، بيماران دهيدراته، مياستني گراو، پارکينسونيسم، هيپوکلسمي، نوزادان و کودکان، افراد مسن.
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان : ( به جز نوزادان ) : 15mg/kg/day منقسم در 3-2 دوز در فواصل مساوي IV يا IM ( حداکثر 1.5g/day) از 5/1 گرم در روز بيشتر نشود.
نوزادان : دوز ابتدايي (loading ) ، 10mg/kg و به دنبال آن 7.5mg/kg هر 12 ساعت .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد .
تداخل مصرف با ساير داروها
احتمال غير فعال شدن دارو در حضور پني سيلين ها الالخصوص در بيماران کليوي.
احتمال بروز فلج تنفسي بدنبال مصرف بيهوش کننده هاي استنشاقي ( اتر، سيکلوپروپان، هالوتان، نيتروزاکسايد ) يا مسدودکننده هاي عصبي-عضلاني ( توبوکوراريم، سوکسينيل کولين ) وجود دارد.
اثر اتوتوکسيک دارو به دنبال مصرف همزمان با ديورتيک هاي حلقه اي ( اتاکرينيک اسيد و فوروزمايد ) افزايش مي يابد.
اثرات سمي آميکاسين بر کليه به دنبال مصرف همزمان آن با ساير داروهاي نفروتوکسيک افزايش مي يابد.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- انجام کشت و آنتي بيوگرام ، بررسي عملکرد کليه و عصب پيش از آغاز و حين درمان به صورت دوره اي و منظم به ويژه در افراد سالمند ، سابقه بيماري گوش ، سابقه بيماري کليه و يا افرادي که به مدت طولاني مقادير زيادي دارو مصرف کرده اند .

2- غلظت سرمي کمتر از 8mcg/cc و حداکثر غلظت سرمي کمتر از 30-35mcg/cc .

3- پايين آمدن کاذب سطح سرمي در صورت وجود تب .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی