شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آمبنونيوم کلرايد (Ambenonium chloride)
نام های تجاری
Mytelase
اشکال دارویی
    10mg : قرص
فرمول شیمیایی
C28H42Cl4N4O2 = 608/5
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مهارکننده کولين استراز
کاربرد دارو
درمان علامتي مياستني گراويس .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
عوارضي براي مصرف اين دارو در دوران شيردهي ثابت نشده است. با اين وجود منافع دارو بايد در برابر ضررهاي احتمالي آن سنجيده شود.
مكانيزم اثر دارو
درمان مياستني گراويس و حساسيت به برومايد ، جلوگيري از تخريب استيل کولين و در نتيجه تسهيل انتقال پيام هاي عصبي از اتصالات عصب – عضله . پاسخ کولينرژيک شامل : ميوز ، برادي کاري ، افزايش تون عضلات روده و اسکلتي.
موارد منع مصرف
هيپوتانسيون، براديکاردي، انسداد مکانيکي روده يا دستگاه ادراري.
موارد احتياط :
اپي لپسي، بيماري عروق کرونر، ديس ريتمي هاي قلبي، زخم پپتيک، آسم بروشيال، مگاکولون.
نحوه مصرف
بزرگسالان : 5-25 mg سه تا 4 بار در روز ( 5-75 mg/dose ) معمولا شروع با 5mg سه تا چهار بار در روز خوراکي و افزايش دوز هر 2-1دوز تا رسيدن به حد مطلوب . نياز بيش از 200mg در بعضي بيماران .
کودکان : دوز اوليه 0.3mg/kg يا 10mg/m^2 منقسم در 4-3 دوز و افزايش تا 1.5 mg/kg معادل 50mg/m^2.
تداخل مصرف با ساير داروها
پروکائين آميد و کينيدين ممکن است اثرات آنتي کولينرژيک اين دارو روي عضلات را معکوس نمايند.
مصرف همزمان اين دارو با کورتيکواستروئيدها باعث کاهش اثرات آنتي کولينرژيک اين دارو مي گردد.
عوارض جانبي
سردرد، سرگيجه، کنفوزيون، عصبي شدن، ديس ريتمي هاي قلبي ( بخصوص براديکاردي )، کاهش برون ده قلبي، هيپوتانسيون، ميوز، ريزش اشک، دوبيني، تاري ديد، پرخوني ملتحمه، تهوع، استفراغ، اسهال، افزايش پريستاليسم، کرامپ هاي شکمي، افزايش بزاق، افزايش ترشحات دستگاه گوارش، ديسفاژي، تکرر ادرار، بي اختياري ادرار، ضعف عضلاني، فاسيکولاسيون، برونکواسپاسم، فلج عضلات تنفسي، تب، لارنگواسپاسم، افزايش ترشحات تراکئوبرونکيال.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی