سه شنبه 29 بهمن 1398    |    Tuesday, February 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آلومينيوم ام جي اس (Aluminium MGS)
نام های تجاری
Magel,Di-Gel,Mylonta,Gasteryl,Getusil,Simeco
اشکال دارویی
    Al225,Mg200,Si25 / 5ml : سوسپانسيون
    - : قرص
    - : ساشه
کاربرد دارو
1)به عنوان آنتي اسيد در ناراحتي هاي پپتيک ،
2)به عنوان ضد نفخ براي مثال در پرگازي روده پس از عمل جراحي.
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
قابل تجويز زير نظر پزشک .
نحوه مصرف
1) به عنوان آنتي اسيد در ناراحتي هاي پپتيک : بزرگسالان : 30cc هر 6 ساعت تا 6 هفته کودکان : 15cc هر 6 ساعت تا 6 هفته.
2) در ضد نفخ براي مثال در پرگازي روده پس از جراحي : با دوزاژ بالا .
عوارض جانبي
عوارض شايع ندارد و مهمترين : هيپر منيزيمي ، افزايش آلومينيوم سرم در نارسايي کليه ( تشديد استئومالاسي ) .
تركيبات
Chewable Tab Chewable Tab : Aluminium(OH)200mg+Magnesium(OH)200mg
Susp:225mg+200mg/5m
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی