شنبه 25 آبان 1398    |    Friday, November 15, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آلومينيوم ام جي (Aluminium MG)
نام های تجاری
Maalox, Aludrox, Almax, Gelotol Mylanta, Riopan , Digel , Adigel
اشکال دارویی
    225mg/ml 5ML : سوسپانسيون
    200mg : قرص
    564mg/ml : ساشه
کاربرد دارو
1)درمان زخم پپتيک ،
2) پروفيلاکسي زخم پپتيک در شرايط بحراني ،
3) آزوفاژيت ريفلاکس .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
تحت نظر پزشک
مكانيزم اثر دارو
خنثي نمودن شيميايي اسيد معده.
شروع اثر 30 دقيقه، مدت اثر تا 24 ساعت، دفع از راه مدفوع و ادرار.
موارد منع مصرف
در نارسايي کليه با احتياط .
نحوه مصرف
1) زخم پپتيک : بزرگسالان : 30cc هر 6 ساعت تا 6 هفته در درمان زخم اثني عشر. کودکان : 15cc هر 2-1 ساعت. شير خواران : 2- 5 cc هر 2-1 ساعت .
2) پروفيلاکسي...: بزرگسالان:cc60-30 هرساعت.کودکان:cc15-5 هر 2-1 ساعت.شيرخواران:cc5-2 هر 2-1 ساعت.
3) ازوفاژيت ريفلاکس : 15cc ، نيم ساعت بعد از غذا و زمان خواب.
شرايط نگهداري
قبل از باز کردن درب محصول در شرايط محيط، سپس نگهداري در يخچال.
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف همزمان اين دارو با ضد انعقادهاي خوراکي باعث کاهش جذب آنها مي گردد.
مصرف همزمان با داروهاي ضد ديسکينزي، داروهاي ضد موسکاريني، کلرديازپوکسايد و ديازپام باعث کاهش جذب اين داروها مي شود.
عوارض جانبي
عوارض شايع ندارد و مهمترين : هيپرمنيزيمي و افزايش آلومينيوم سرم در نارسايي کليه ، يبوست ، اسهال ، سفيد شدن رنگ مدفوع، کاهش اشتها ، کاهش حرکات روده اي ، تهوع ، استفراغ .
تركيبات
Chewable Tab: Aluminium(OH)200mg+Magnesium(OH)200mg
Susp:225mg+200mg/5ml
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی