چهارشنبه 21 آذر 1397    |    Wednesday, December 12, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آلومينيوم کلرايد (Aluminium chloride)
نام های تجاری
Alubron-Soar, Drysol, Mallebrin
اشکال دارویی
    - : بالک
فرمول شیمیایی
AlCl3 6H2O = 231/4
کاربرد دارو
تعريق بيش از حد
مصرف در حاملگی
NR
مكانيزم اثر دارو
نامشخص ، فعاليت ضد عرق ناشي از قابض بودن و اثر مستقيم روي غدد عرق
موارد منع مصرف
هيدروليز به هيدروکسيد آلومينيوم در حضور آب و ايجاد تحريک پوستي و پوسيدگي لباس ، پرهيز از استفاده از اين ماده روي پوست تحريک شده يا سوخته و يا بعد از اصلاح جهت جلوگيري از ايجاد جوش و بثورات جلدي و خودداري از تماس با چشم.
نحوه مصرف
يکبار استفاده در روز در زمان خواب ، بستن ناحيه درمان شده با نايلون براي رسيدن به حداکثر اثر . شستشوي ناحيه با آب پس از بيدار شدن صبحگاهي . کنترل تعريق بيش از حد با دوبار استفاده يا بيشتر . کفايت استفاده از دارو 2-1 بار در هفته . قابل استفاده بودن محلول الکلي 20% استفاده از محلول 30% در درمان کمکي قارچي پاي ورزشکاران به ميزان 3 بار در روز.
عوارض جانبي
امکان بروز تحريک موضعي و احساس سوزش به ويژه با پوست مرطوب
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی