سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آلوپورينول (Allopurinol)
نام های تجاری
Zyloric ,Zyloprim
اشکال دارویی
    100mg, 300mg : قرص
فرمول شیمیایی
C5H4N4O=136/1 & C15H23NO2OHCl = 285/8
کاربرد دارو
1) پيشگيري و درمان حملات آرتريت و نفروپاتي نقرس و هيپراوريسمي ناشي از شيمي درماني
2) سنگ ادراري اسيد اوريکي و کلسيمي.
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
کاهش توليد اسيد اوريک با مهار آنزيم گزانتين اکسيداز . جذب گوارشي خوب .نيمه عمر 2-1 ساعت. داراي متابوليت عمده اکسي پورنيول با توانايي مهار گزانتين اکسيداز و نيمه عمر 15 ساعت يا بيشتر . فاقد PB . دفع از ادرار و مدفوع .
موارد منع مصرف
در حساسيت مفرط ، ايديوسنکرازي ، هموکروماتوزيس و هيپراوريسمي.
موارد احتياط:
دوران بارداري و شيردهي، اختلال عملکرد کليه، دپرسيون مغز استخوان، بيماريهاي قسمت تحتاني دستگاه گوارش، حمله حاد نقرس، کم آبي بدن.
نحوه مصرف
1)پيشگيري و درمان...: بزرگسالان و کودکان بالاي 10 سال : در نقرس خفيف روزانه 200-300 mg و در نقرس شديد با توفي بزرگ روزانه 400-600mg در پيشگيري از حملات نقرس روزانه 100mg . کودکان زير 10 سال : 10mg/kg خوراکي و منقسم در 3-2 دوز .
2)سنگ ادراري اسيد اوريکي...: مشابه درمان نقرس است.
شرايط نگهداري
25-15 درجه سانتيگراد و در جاي خشک .
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش احتمال بروز واکنش هاي حساسيتي در مصرف همزمان با ACEIS .
در صورت مصرف همزمان با مرکاپتوپورين و آزاتيوپرين، خواص سرکوب کننده دارو بر مغز استخوان افزايش مي يابد و بايستي دوز را کاهش داد.
مصرف همزمان اين دارو با آمپي سيلين و آموکسي سيلين احتمال بروز راش پوستي را افزايش مي دهد.
مصرف همزمان با داروهاي پائين آورنده قند خون خوراکي و ضد انعقادهاي خوراکي موجب افزايش تاثير اين داروها مي گردد.
هنگام کاربرد اين دارو به همراه ديورتيکهاي تيازيدي، احتمال بروز واکنشهاي حساسيتي بيشتر مي شود.
مصرف همزمان اين دارو با کوتريموکسازول ممکن است موجب ترومبوسيتوپني شود.
مصرف همزمان با سيکلوفسفاميد احتمال دپرسيون مغز استخوان را افزايش مي دهد.
عوارض جانبي
بثورات جلدي ، معمولا ماکولوپاپولار ، نارسايي کليوي ، ترومبوسيتوپني ، هپاتيت ،ضايعات اکسفولياتيو و اريتم مولتي فرم .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. کنترل نتيجه آزمون اسيد اوريک ، ميزان سفتي و درد مفاصل ، CBC و ميزان عملکرد کليه و کبد قبل و طي دوره درمان .
2. استفاده از دارو همراه يا بعد از غذا .
3. تجويز کلشي سين همراه با آلوپورينول جهت جلوگيري از بروز حملات نقرس .
4. افزايش احتمال بروز واکنش هاي پوستي در نارسايي کليه .
5. کنترل عملکرد کبد در صورت بروز بي اشتهايي کاهش وزن يا خارش .
6. امکان ايجاد خواب آلودگي .
7. منع مصرف مشروبات الکلي در طي دوره درمان.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی