يکشنبه 6 بهمن 1398    |    Sunday, January 26, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آلرژن (Alergen extract)
نام های تجاری
Alvac , Albay , Alavac-s , Oralgen , pharmalgen
اشکال دارویی
    - : آمپول
    - : ويال
کاربرد دارو
کاهش شدت آلرژي .
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
عصاره هاي آلرژي را حاوي آنتي ژن هايي با عملکرد ايمونولوژيک و قابل تهيه از منابع مختلف بيولوژيکي ، ظهور IgG اختصاصي متعاقب تزريق فرآرده در سرم و رقابت با IgG اختصاصي جهت دستيابي به يک آنتي ژن اختصاصي .
موارد منع مصرف
در بيماري تب دار ، بيماري شديد سيستم ايمني ، آسم حاد ، دوران بارداري ، کودکا زير 5 سال .
نحوه مصرف
بزرگسالان و کودکان : شروع ايمني درماني با دوز کم و افزايش تدريجي دوز تا رسيدن به دوز نگهدارنده تعيين ميزان دوز بر حسب نوع استاندارد و محصولات و ويژگي هاي فرد . ارجحيت تزريق زير جلدي به علت درد کمتر و سرعت جذب پايين تر و در نتيجه بروز واکنش آنافيلاکسي کمتر.
شرايط نگهداري
توجه به توصيه سازنده دارو .
عوارض جانبي
سرخي – خارش محل تزريق – تورم و واکنش هاي حساسيتي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- تحت نظر بودن بيمار توسط پزشک تا حداقل 1 ساعت پس از تزريق .
2- استفاده از آلرژن هاي يک سري ساخت در هر دوره درمان .
3- مراجعه به پزشک در صورت بروز تب ، سرفه هاي اسپاسمي ، آسم ، احتقان بيني ، ورم ملتحمه چشم ، ادم حنجره ، اسپسام برونشيولها و حالت کوما پس از تزريق .
4- قطع مصرف آنتي هيستامين ها 24 ساعت قبل از انجام آزمون .
5- دسترسي به آدرنالين تزريقي ، اکسيژن و مايعات وريدي ، هنگام تزريق .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی