شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آلندرونات (Alendronate)
نام های تجاری
Fosamax, Osteofos
اشکال دارویی
    10mg, 35mg, 70mg : قرص
فرمول شیمیایی
C4H12NNaO7P2 , 3H2O=325/1
کاربرد دارو
1. درمان استئوپوروز در زنان يائسه ،
2. بيماري پاژه استخوان ،
3. پيشگيري از استئوپوروز در زنان يائسه .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
ممنوع مي باشد .
مكانيزم اثر دارو
جلوگيري از باز جذب استخواني . ممانعت از فعاليت استئوکلاستها و Turn over استخواني . افزايش ميزان ساخت استخوان نسبت به باز جذب و افزايش جرم استخوان . کاهش چشمگير فراهمي زيستي در مصرف همراه با غذا .
موارد منع مصرف
در هيپوکلسمي و نارسايي شديد کليوي .
موارد احتياط :
اختلالات فعال دستگاه گوارش فوقاني ( ديس فاژي، بيماريهاي مري، گاستريت، دئودنيت و يا زخم پپتيک ).
اختلالات عملکرد خفيف تا متوسط کليه ( کليرانس کراتينين بين 35 تا 60 ميلي ليتر در دقيقه )
نحوه مصرف
1. درمان استئوپوروز در زنان يائسه : 10mg يکبار در روز ،
2. بيماري پاژه... : بزرگسالان : 40mg يکبار در روز به مدت 6 ماه عدم نياز به اصلاح دوز در افراد پير .
3. پيشگيري از استئوپوروز در زنان يائسه : 5mg خوراکي يکبار در روز نيم ساعت پيش از اولين وعده غذايي .
تداخل مصرف با ساير داروها
جلوگيري از جذب خوراکي آلندرونات توسط مکمل هاي کلسيمي و آنتاسيدها .
تداخل مصرف با غذا
قهوه ، آب پرتقال
عوارض جانبي
عوارض گوارشي و درد عضلاني ، استخواني ( با دوز 40mg/day ) فاقد عوارض جانبي خطرناک .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل مرتب سطح کلسيم و فسفات خون در اين دوران.
2- درمان هيپوکلسمي و کمبود ويتامين D پيش از آغاز درمان.
3- تجويز صبحگاهي دارو و حداقل 5/0 ساعت قبل از مصرف غذا مايعات يا دارو هاي ديگر ، کاهش جذب دارو با غذا ، قهوه و آب پرتقال .
4- تجويز ويتامين D و کلسيم در صورت نياز.
5- پرهيز از دراز کشيدن تا نيم ساعت پس از مصرف دارو .
6- خودداري از مصرف الکل و دخانيات .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی