دوشنبه 1 مهر 1398    |    Monday, September 23, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آلبندازول (Albendazole)
نام های تجاری
Eskazole , Zentel Albenza
اشکال دارویی
    200mg/5ml, 11 : سوسپانسيون
    400mg, 200mg : قرص
فرمول شیمیایی
C12H15N3O2S=265/3
دسته بندی
دسته بندی دارویی : آزول ها
کاربرد دارو
کرم کدو ، کيست هيداتيد
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط .
مكانيزم اثر دارو
ضد کرم با ساختمان و عمل مشابه منيدازول ، کاهش توليد انرژي در کرم و مرگ آن با ايجاد تغييرات تخريبي در سلول هاي جدار روده کرم . جذب گوارشي کم . FPM کبدي سريع .
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو ، دوران بارداري .
موارد احتياط :
بيماران دچار ضايعات رتين و زنان شيرده.
نحوه مصرف
دوز عمومي : افراد مساوي يا بالاي 400mg , 60kg دوبار در روز همراه غذا ، افراد زير 15mg/kg/day , 60kg منقسم در دو دوز حداکثر (800mg/day ) .
شرايط نگهداري
25-20 درجه سانتيگراد.
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش متابوليت هاي فعال و افزايش سطح پلاسمايي اين دارو در مصرف همزمان با دگزامتازون، سايمتيدين و پرازي کوانتل.
مصرف همزمان با داروهاي ضد تشنج نظير کاربامازپين و فني توئين موجب کاهش اثرات آلبندازول مي گردد.
تداخل مصرف با غذا
مصرف همزمان با غذاهاي چرب، جذب دارو را افزايش مي دهد.
عوارض جانبي
سردرد – اختلال در آنزيم هاي کبدي – احتمال کاهش تعداد گلبول هاي سفيد و گرانولوسيتها – پان سيتوپني – آگرانولوسيتوز – احساس عدم تعادل – سرگيجه – افزايش فشار داخل جمجمه و علايم مننژيال .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. اندازه گيري مرتب و دوره اي غلظت آنزيم هاي کبدي AST , ALT تعداد WBC و پلاکت ها .
2. درمان با حداقل دوز در اختلالات کبدي و در صورت لزوم .
3. تجويز دارو همراه با غذا .
4. مقدار مصرف روزانه کمتر ازday /mg800 .
5. استفاده از يک روش مطمئن پيشگيري از بارداري حين درمان و حتي تا 1 ماه بعد از درمان .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی