شنبه 23 آذر 1398    |    Saturday, December 14, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آدالت کلد (سرماخوردگي بزرگسال) (Adult cold)
نام های تجاری
Corison
اشکال دارویی
    325mg : کپسول
    325mg : قرص
کاربرد دارو
سرما خوردگي .
مصرف در حاملگی
B
مكانيزم اثر دارو
کاهش تب به واسطه انبساط عروق و تعريق . بهبود آلرژي قسمت فوقاني دستگاه تنفسي و ابريزش و احتقان بيني به دليل خواص آنتي هيستامنيک.
موارد منع مصرف
در سينوزيت حاد چرکي به واسطه تغليظ ترشحات ناشي از آنتي هيستامين موجود در آن .
نحوه مصرف
تنظيم دوز مصرفي بر اساس استامينوفن در بزرگسالان و در کودکان : استفاده از داروي مشابه (children cold ) .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی