شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آدفووير ديپيوکسيل (Adefovir dipivoxoil)
نام های تجاری
Hepsera, Adesera
اشکال دارویی
    10mg : قرص
کاربرد دارو
عفونت مزمن هپاتيت B ، عفونت HIV مقاوم به لاميوودين ( هنوز تائيد نشده است ) .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
ممنوع است .
مكانيزم اثر دارو
يک آنالوگ نوکلئوتيدي بدون حلقه آدنوزين مونوفسفات است که به عنوان يک مهار کننده ترانس کريپتاز معکوس داراي اثر ضد ويروسي عليه ويروس هاي HIV ، HBV ، HSV، CMV است . نيمه عمر دفعي دارو حدود7 ساعت گزارش شده،ادفووير به طور نسبي قابل برگشت با همودياليز است.
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو يا هر يک از اجزاي آن .
نحوه مصرف
در عفونت مزمن هپاتيت B : روزانه 10mg ، خوراکي به مدت 12 ماه در عفونت HIV مقاوم به لاميوودين : روزانه 30 تا 120 ميلي گرم خوراکي .
شرايط نگهداري
25 درجه سانتيگراد ( 30-15 درجه سانتيگراد ) .
تداخل مصرف با ساير داروها
ايبوپروفن مي تواند فراهم زيستي آدفووير را افزايش دهد . پايش مرتب بيماران ضروري است .
مصرف همزمان اين دارو با ساير آنالوگ هاي نوکلئوتيدي نظير : آباکاوير، ديدانوزين، لاميوودين، استاودين و زيدوودين باعث افزايش احتمال بروز اسيدوز لاکتيک مي شود.
موارد احتياط:
مصرف همزمان با ساير داروهاي نفروتوکسيک نظير: آمينوگليکوزيدها، سيکلوسپورين، داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي، تاکروليموس و وانکومايسين با احتياط صورت گيرد.
عوارض جانبي
عوارض گوارشي شامل تهوع ، نفخ ، اسهال ، ديس پپسي و دل درد ، سردرد ، نارسايي کليوي ، اختلال عملکرد کليوي ، هپاتومگالي به همراه استئاتوز ، نارسايي کبد ، اسيدوزلاکتيک .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. عملکرد کليوي در تمامي بيماران به ويژه کساني که دچار اختلال عملکرد کليوي هستند يا داروي نفروتوکسيک مصرف مي کنند بايد مورد پايش قرار گيرند .
2. در طي دوره درمان بيماران ممکن است به اسيدوز لاکتيک و هپاتومگالي شديد به همراه استئاتوز دچار شوند . عوامل خطر آن شامل جنس زن ، چاقي ، مصرف همزمان دارو هاي آنتي رترو ويروسي است .
3. از بيمار بخواهيد در صورت تغيير رنگ ادرار، بروز کرامپ هاي شکمي، اسهال، کاهش اشتها، خستگي و ضعف غيرعادي سريعاً به پزشک مراجعه نمايد.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی