شنبه 28 دي 1398    |    Saturday, January 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آداپالين (Adapalene)
نام های تجاری
Differin
اشکال دارویی
    0.1 % : لوسيون
کاربرد دارو
آکنه و لگاريس .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط .
مكانيزم اثر دارو
آنالوگ رتينوئيد و مشتق اسيد نفتوليک است که روي گيرنده هاي رتينوئيد اثر مي کند اين دارو تنظيم کننده فرآيندهاي تمايز سلولي ، کراتيتنيزاسيون و روند التهابي است که همگي نقش مهمي در پاتولوژي اکنه و لگاريس ايفا مي کنند .
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط به دارو يا هر يک از اجزاي آن.
نحوه مصرف
شبها و پس از شستن صورت دارو را بايد به نواحي درگير بماليد . اين کار بايد يکبار در روز و پيش از خواب انجام شود از ماليدن دارو به پلک ها و لبها و غشاي مخاطي خودداري شود آثار درماني دارو پس از 12-8 هفته قابل مشاهده است .
شرايط نگهداري
20 تا 25 در جه سانتيگراد و دور از يخ زدگي .
تداخل مصرف با ساير داروها
از آنجا که اين دارو مي تواند محرک پوست باشد استفاده همزمان آن با ديگر مواد تحريک کننده پوست و داروهاي محرک با احتياط انجام شود.
عوارض جانبي
اريتم، پوسته ريزي، خشکي پوست، خارش، سوزش، تشديد آکنه، آفتاب سوختگي، واکنش هاي حساسيتي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. در هفته اول درمان با دارو ممکن است تشديد ضايعات آکنه اي رخ دهد اين مسئله به دليل تاثير دارو روي ضايعاتي است که قابل مشاهده نبوده اند و نبايد آن را به عنوان موردي براي قطع دارو تلقي کرد .
2. در صورت بروز واکنش هاي حساسيتي يا تحريک شيميايي بهتر است دارو قطع شود .
3. ايمني و کارايي استفاده از اين دارو در نوجوانان کمتر از 12 سال اثبات نشده است .
4. از بيمار بخواهيد دارو را مطابق تجويز مصرف نمايد، افزايش دفعات مصرف دارو باعث تسريع در بهبودي نخواهد شد و فقط عوارض جانبي دارو را تشديد مي کند.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی