شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آسيترتين (Acitretin)
نام های تجاری
Neotigason , soriatane
اشکال دارویی
    10mg, 25mg : کپسول
فرمول شیمیایی
C12H26O3=326/4
کاربرد دارو
پسوريازيس ، آکنه، اختلالات کراتينيزاسيون .
مصرف در حاملگی
X
مصرف در شیردهی
با احتياط .
مكانيزم اثر دارو
نامشخص ، تغيير درژن از طريق گيرنده هاي رتينوئيک اسيد هسته اي و تغيير در ترجمه DNA و ساخت پروتئين با اتصال به DNA تاثير بر پاسخ ايمني ، پروليفراسيون اپيدرم و سنتز گليکوپروتئين ، طبيعي کردن تمايز سلول .
موارد منع مصرف
در دوران بارداري يا در صورت تمايل به بارداري طي 3 سال بعد از قطع درمان .
نحوه مصرف
بزرگسالان : دوز اوليه 25-50mg/day يا 0.5mg/kg/day تک دوز همراه با غذا افزايش دوز دارو تا 75mg/day بعد از 4 هفته در صورت نياز و تحمل بيمار ، درمان نگهدارنده 25-50 mg/day افزايش 75mg/kg در صورت نياز.
شرايط نگهداري
25-15 درجه سانتيگراد و دور از نور و رطوبت .
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش خطر سميت کبدي در مصرف همزمان با متوترکسات .
تداخل در عملکرد قرص هاي ضد بارداري حاوي پروژستين.
عوارض جانبي
ريزش مو ، پوسته ريزي ، ترک و التهاب گوشه لبها ( cheilitis ) ، آب ريزش بيني، بر افروختگي، ادم، افسردگي ، بي خوابي، پاراستزي، هيپراستزي، آلوپسي، افزايش تعريق، سبوره، اختلالات ناخن، آتروفي پوست، پارونيکي، کونژکتيويت، خشکي دهان، افزايش آنزيم هاي کبدي، افزايش سطح تري گليسيريدها و کلسترول، استوماتيت اولسراتيو، درد شکم، تهوع، اسهال و افزايش اشتها.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. منع مصرف مکمل هاي ويتامين A بيش از نياز روزانه .
2. امکان کاهش تحمل در استفاده از لنز هاي تماسي طي دوره درمان.
3. خودداري از تماس زياد با نور خورشيد .
4. عدم تجويز دارو در خانمهاي باردار يا آنهايي که تا 3 سال پس از قطع مصرف دارو قصد بارداري دارند. نقايص جنيني گزارش شده در اثر مصرف اين دارو در زمان بارداري عبارتند از : فقدان چشم در جنين، نقايص قلبي، کوچک دن کاسه سر جنين، تشکيل ناقص استخوانهاي لگن، مچ پا و ساعد دست.
5. بيمار تا سه سال پس از اتمام دوره درماني بايستي از اهداي خون اجتناب کند.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی