شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آسيکلووير (Aciclovir)
نام های تجاری
Zovirax , Auirax , Virovir , Alovir
اشکال دارویی
    3 % : پماد چشمي
    200mg, 400mg, 800mg : قرص
    250mg, 500mg : ويال
    5 % : کرم موضعي
فرمول شیمیایی
C8H11N5O3=225/2
دسته بندی
دسته بندی دارویی : نوکلئوزيد
کاربرد دارو
خوراکي : درمان دوره اي ابتدايي و عود هرپس تناسلي در بيماران خاص ، درمان فاز حاد زونا و آبله مرغان تزريقي : درمان هرپس تناسلي ، زونا ، هرپس تناسلي شديد در بيماران واجد صلاحيت ايمني .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
ممنوع مي باشد .
مكانيزم اثر دارو
تبديل به شکل مونو فسفات توسط آنزيم تيميدين کنياز ويروسي و به دنبال آن دي فسفات و تري فسفات فعال توسط آنزيم هاي سلولي مهار سنتز و همانند سازي DNA ، ويروس با ورود فرم تري فسفات فعال به زنجيره DNA و مهار DNA پليمراز ويروس .جذب گوارشي، حداقل غلظت پلاسمايي mcg/ml7 /0 و حداقل mcg/ml 4/0 با تجويز mg 200 هر 4 ساعت خوراکي.
موارد منع مصرف
ممنوعيت در تزريق بولوس و ضرورت انفوزيون 1 ساعته دارو .
نحوه مصرف
تزريقي :
بزرگسالان : انفوزيون 5-10mg/kg IV با سرعت ثابت طي يک ساعت ، هر 8 ساعت ، (15-30mg/kg/day ) به مدت 10-7 روز . کودکان (زير 12 سال ) : انفوزيونIV 250-500 mg / m^2 با سرعت ثابت طي يک ساعت ، هر 8 ساعت به مدت 10-7 روز .
خوراکي:
1) هرپس ژنيتال اوليه: mg 200 هر 4 ساعت،5 بار در روز به مدت 10 روز.
2) درمان طولاني مدت براي پيشگيري از عود هرپس: mg 400 ،2 بار در روز تا حداکثر 12 ماه و بعد از ارزيابي مجدد و بررسي نياز به درمان.
3) زونا: mg 800 هر 4 ساعت،5 بار در روز به مدت 10_7 روز.
4)آبله مرغان: mg/kg20،4 بار در روز به مدت 5 روز.
تداخل مصرف با ساير داروها
تشديد اثر ضد رتروويرال زيدوودين و بروز اثرات سميت عصبي،خواب آلودگي و منگي در مصرف همزمان.
افزايش نيمه عمر پلاسمايي و سطح زير منحني غلظت پلاسمايي_زمان و کاهش دفع ادراري و کليرنس کليوي در مصرف همزمان با پروبنسيد.
متوترکسات اينتراتکال خطر بروز عوارض جانبي سيستم عصبي مرکزي را افزايش مي دهد و در اين بيماران تجويز وريدي اين دارو بايستي با احتياط صورت گيرد.
زيدوودين سطح خوني اين دارو را افزايش داده و مي تواند موجب توکسيستي شود.
تداخل مصرف با غذا
مخلوط کردن شکل خوراکي اين دارو با شير و فرآورده هاي آن تاثيرات دارو را کاهش مي دهد.
عوارض جانبي
تهوع – استفراغ – اسهال – سردرد – با مصرف خوراکي طولاني مدت و واکنش هاي موضعي : تحريکات پوستي ، اريتم يا التهاب ، درد و فلبيت محل تزريق .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. نگهداري حجم ادرار به ميزان 500cc به ازاي هر g داروي مصرف تزريقي IV .
2. اندازه گيري غلظت BUN و کراتينين قبل و حين درمان .
3. استفاده از دارو به مدت کمتر از 6 ماه براي جلوگيري از مقاربت ويروسي و بروز عوارض جانبي .
4. اضافه نمودن 5cc آب مقطر استريل به ويال 250mg دارو ايجاد غلظت نهايي 50mg/ml ، غلظت نهايي در انفوزيون وريدي 7mg/cc .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی