جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اسيد استيک (Acetic acid)
نام های تجاری
Feminique
اشکال دارویی
    -, 1.5% ear : بالک
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی