سه شنبه 29 بهمن 1398    |    Tuesday, February 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
استيل سيستئين (Acetylcysteine (acethylcysteine))
نام های تجاری
Parvolex , Mucomyst ,ACC long ,Mucosol ,Fluimucil ,Durabronchal , Hidonac
اشکال دارویی
    200mg : آمپول
    200mg : قرص
    600mg : قرص جوشان
فرمول شیمیایی
C5H9NO3S=163/2
کاربرد دارو
درمان خط اول و اختصاصي در مسموميت با استامينوفن .
ايلئوس مکونيوم.
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
اطلاعي موجود نيست.
مكانيزم اثر دارو
محافظت از کبد با افزايش ميزان گلوتاتيون و پيوند با متابوليت فعال استامينوفن ، حل کننده خلط کاهش ويسکوزيته ترشحات تنفسي ، جذب گوارشي سريع ، حداکثر غلظت پلاسمايي 1-5/0 ساعت بعد از تجويز 200-600mg .
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو ، در بيماران آسماتيک . واريس مري و زخم پپتيک .افراد مسن و ناتوان با احتياط مصرف شود .
نحوه مصرف
1)درمان خط اول واختصاصي...:
بزرگسالان و کودکان : در مسموميت با استامينوفن بايد : تشخيص زمان بروز مسموميت کمتر از 4 ساعت ، پس از مسموميت تجويز شارکول فعال کمتر از 2 ساعت ، علاوه بر شارکول ، شستشوي معده در صورت مشخص نشدن سطح خوني ، دارو تا 8 ساعت بعد از خونگيري ، 100mg / kg در 1000cc محلول 5% DW طي 16 ساعت بعد .
2) ايلئوس مکونيوم:
نوزادان:انماي cc/kg 10_5 از محلول 10% دارو به مدت 6 ساعت از راه رکتال.
شرايط نگهداري
در ظروف در بسته و دور از نور يا ويال در 30-15 درجه سانتيگراد .
تداخل مصرف با ساير داروها
کاهش اثر دارو در تجويز همزمان با شارکول فعال .
از تجويز اين دارو همراه با آمفوتريسين B، آمپي سيلين، کلروتتراسيکلين، کيموتريپسين، اريترومايسين لاکتوبيونات، پراکسيد هيدروژن، اکسي تتراسيکلين، تتراسيکلين و تريپسين به دليل عدم سازگاري خودداري گردد.
عوارض جانبي
واکنش هاي هيپرسنسيتوويتي شامل برونکواسپاسم ، آنژيو ادم ، راش ، خارش ، افت فشار خون، تهوع، استفراغ، گرگرفتگي، تب، سنکوپ، تعريق، ارترالژي،تاري ديد.
تب و لرز، التهاب زبان، افزايش ترشحات.
برونکواسپاسم به ويژه در بيماران آسمي
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- ناپايداري فيزيکي و شيميايي با آنتي بيوتيک هايي چون آمفوترسين ، آمپلي سيلين سديم ، اريترومايسين لاکتو بيونات و بعضي تتراسايکلين ها .
2- رقيق کردن محلول 20% يا NS با آب مقطر.
3- امکان تجويز مستقيم از راه تراکئوستومي ، تجويز دارو موقع بيدار شدن ، پيش از غذا و پيش از خواب .
4- استفاده از B – اگونيست استنشاقي در صورت برونکو اسپاسم و قطع دارو در صورت عدم پاسخ دهي .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی