شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
استيل کولين کلرايد (Acethylcholine chloride)
نام های تجاری
Miochol intraocular
اشکال دارویی
    1% 2ml : آمپول چشمي
فرمول شیمیایی
C7H16ClNO2=181/7
دسته بندی
دسته بندی دارویی : فعال کننده کولينوسپتور
کاربرد دارو
براي ايجاد ميوز کامل بلافاصله پس از در آوردن لنز در جراحي کاتاراکت و نيز براي ايجاد ميوز سريع در ايريدکتومي کراتوپلاستي نفوذي و ديگر جراحي هاي اتاق قدامي .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
تنها در صورت لزوم.
مكانيزم اثر دارو
تنگي مردمک چشم از طريق گيرنده هاي موسکاريني ، افزايش خروج مايع زلاليه که بر روي تطابق موثر است . چکاندن اسيتل کولين در داخل اتاق قدامي در حين جراحي براي ايجاد ميوز . شروع اثر چند ثانيه بعد از تزريق. رسيدن به اوج اثر بعد از چند ثانيه، طول اثر 20_10 دقيقه.
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط به دارو ، حالات نامطلوب انقباض مردمک حاد يا قدامي ، اشکال خاصي از گلوکوم ثانويه .
نحوه مصرف
بزرگسالان: چکاندن cc 2_5/0 از محلول به داخل اتاقک قدامي قبل يا بعد از زدن يک يا چند بخيه نگهدارنده وايجاد انقباض سريع مردمک و فاصله گرفتن عنبيه ي محيطي از زاويه اتاقک قدامي. کودکان:عدم اثبات کارايي و بي خطر بودن دارو در کودکان.
تداخل مصرف با ساير داروها
بي اثر شدن دارو در حضور NSAID موضعي و فلوربي پروفن.
عوارض جانبي
آتروفي عبنيه ، کدورت موقتي عدسي ، ادم قرنيه ، اختلال در تطابق ، برادي کاردي ، افت فشار خون، کرامپ شکمي، مشکلات تنفسي.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- ناپايدار بودن محلول استيل کولين ، تهيه محلول قبل از مصرف و دور ريختن باقيمانده محلول .
2- خودداري از مصرف محلول هاي کدر و داراي کريستال .
3- امکان ايجاد سردرد ، کاهش ديد شبانه و سوزش چشم .
4- مطلع کردن پزشک در صورت بروز تغيير در بينايي ، گرگرفتگي ، تعريق ، کرامپ شکمي و اشکال در تنفس .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی