سه شنبه 1 بهمن 1398    |    Tuesday, January 21, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
استازولاميد (Acetazolamide)
نام های تجاری
Diamox , Novo – zolamide , Glaupax , Dozamide
اشکال دارویی
    250mg : قرص
    500mg/vial : آمپول
فرمول شیمیایی
C4H6N4O3S2=222/2
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مهارکننده کربونيک انهيداز
کاربرد دارو
1) درمان قبل از عمل گلوکوم حاد زاويه بسته و نيز کاهش فشار داخل چشم در گلوکوم هاي ثانويه،
2) داروي کمکي جهت پايين اوردن فشار داخل چشمي در گلوکوم مزمن زاويه باز،
3) ادم ناشي از نارسايي احتقاني قلب يا ناشي از دارو،
4) درمان کمکي در درمان صرع مقاوم به درمان نوع پتي مال،گرندمال وفوکال،
5) درمان هيدروسفالي پيشرونده ارتباطي در کودکان،ثانويه به خونريزي داخل بطني،
6) پيشگيري و درمان بيماري حاد ارتفاع،
7) قليايي کردن ادرار جهت جلوگيري از نفروپاتي حاد اسيد اورکي ناشي از شيمي درماني لوسمي ونيز نفروپاتي حاد ناشي از رابدوميوليز وميوگلوبينوري.
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
تنها در صورت لزوم.
مكانيزم اثر دارو
مدر ضعيف با مهار آنزيم کربنيک اينهداز ، درمان گلوکوم ، افزايش دفع بي کربنات و کاتيونها و ديورز قليايي جذب گوارشي به نسبت سريع ، PB زياد ، نيمه عمر پلاسمايي 6-3 ساعت ، دفع کليوي، توزيع درشير.
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو – مبتلايان به گلوکوم زاويه بسته غير احتقاني ،هيپرناترمي و هيپوکالمي، اختلال عملکرد کبدي و کليوي يا اسيدوز هيپرکلرميک، نارسايي غده فوق کليوي و دوران شيردهي.
نحوه مصرف
1)درمان قبل از عمل گلوکوم حاد زاويه بسته :بزرگسالان : 250mg ، 4-1 بار در روز خوراکي ، در انواع شديد : ابتدا 500 mg سپس 125-250 mg هر 4 ساعت خوراکي يا 500mg ، 1 بار در روز وريدي .
کودکان : 8-30mg/kg در روز منقسم در 4-3 دوز هر 8-6 ساعت خوراکي 40-20 در روز منقسم در 4 دوز هر 6 ساعت IM يا IV.
2)داروي کمکي جهت پايين اوردن فشار داخل چشمي در گلوکوم مزمن زاويه باز: بزرگسالان: mg250 ،4_1 بار در روز خوراکي يا mg 500 ،2_1 بار در روز وريدي. کودکان:دوز گلوکوم زاويه بسته قابل استفاده است.
3)ادم ناشي ازنارسايي احتقاني قلب يا ناشي از دارو: بزرگسالان: mg 375_0 25،گاهي تا mg 500 ،1 بار در روز خوراکي يا روزانه،يک روز در ميان يا دو روز در ميان تزريقي. کودکان: mg/kg 5 در روز يا يک روز در ميان خوراکي يا IV.
4) درمان کمکي در درمان صرع مقاوم به درمان نوع پتي مال،گرندمال فوکال: بزرگسالان و کودکان: mg/kg 30_8 در روز منقسم خوراکي، حداکثر g/day 1 .همزمان با داروهاي ضد صرع :شروع با دوز mg 250 يک بار در روز وبه تدريج افزايش دوز.
5)درمان هيدروسفالي پيشرونده ارتباطي ...: نوزادان وشيرخواران زير 10 ماه: دوز اوليه mg/kg 25 در روز خوراکي يا IV.افزايش تدريجي طي 7_4 روز تا رسيدن به mg/kg/day 100 حداکثر دوز g/day 2.
6) پيشگيري ودرمان بيماري حاد ارتفاع: mg 1000_500 در روز منقسم در چند دوز.شروع مصرف 48_24 ساعت قبل و ادامه در حين صعود.
7) قليايي کردن ادرار جهت...: بزرگسالان: mg 500 _250 ،3_2 بار در روز خوراکي. کودکان:mg/kg 5 ،3_2 بار در روز خوراکي.
شرايط نگهداري
در دماي اتاق .
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش احتمال مسموميت در مصرف هم زمان با آمفتامين ها ، آنتي کولينرژيک ها ، کنيدين ،TCAS و پروکائين آميد .
افزايش دفع باربيتورات ها، ساليسيلات ها ( نظير آسپرين ) و ليتيوم و کاهش اثر آنها در مصرف هزمان با استازولاميد.
عوارض جانبي
درد محل تزريق ، آنمي آپلاستيک ، لوکوپني ، خواب آلودگي ، پارستزي ، گيجي ، نزديک بيني موقت .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل وضعيت درد و فشار داخل چشم در مبتلايان به گلوکوم ، شدت ادم در مبتلايان به CHF و وضعيت عصبي در مبتلايان به تشنج پيش از آغاز و طي درمان.
2- تجويز صبحگاهي داروي خوراکي جهت جلوگيري از شب ادراري و دوز دوم هنگام بعد از ظهر.
3- کاهش اثر مدري در اسيدوز .
4- کنترل روزانه وزن .
5- اجتناب از مصرف غذاهاي سديم دار و در عوض مصرف غذاهاي حاوي پتاسيم.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی