شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
استامينوفن (Acetaminophen)
نام های تجاری
Tylenol , Tempra-Acephen , Valozin , Datril, Apotel , Paracetamol, Paralgin
اشکال دارویی
  325mg, 500mg : کپسول
  10mg/ml 50ML, 100mg/ml, 150mg/ml, 120mg/5ml, 10mg/ml 100ML, 1g/100ml : آمپول
  100mg/ml : قطره خوراکي
  120mg/5ml : محلول خوراکي
  120mg/5ml : سوسپانسيون
  125mg, 325mg : شياف مقعدي
  325 mg, 80 mg, 500 mg : قرص
فرمول شیمیایی
C8H9NO2=151/2
کاربرد دارو
تخفيف درد و کاهش تب.
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
در دوز درماني به مدت کوتاه بي خطر است .
مكانيزم اثر دارو
متابوليت اصلي و فعال acetanilide , Phenactin . سميت اندک در دوز هاي معمول . مکانيزم و محل اثر نامشخص کاهش تب با اثر مستقيم بر مرکز تنظيم حرارت هيپوتالاموس فاقد اثر ضد تورم و ضد روماتيسم .توزيع در بيشتر بافتهاي بدن . متابوليسم کبدي. دفع کليوي. افزايش نيمه عمر دفع 3_1 ساعته دارو در نوزادان و بيماران سيروز.
موارد منع مصرف
سابقه حساسيت شديد،
موارد احتياط : عفونت هاي ويروسي، بيماري شديد کليوي يا کبدي، آنمي، اعتياد مزمن به الکل، سوء تغذيه، حاملگي و شيردهي.
نحوه مصرف
بزرگسالان : 325-650 mg هر 6-4 ساعت يا 1gr، 4-3 بار در روز برحسب شدت درد ، حداکثر 4g/day شياف 325 mg هر 6-4 ساعت حداکثر دوز شبانه روز 4 gr بر حسب نوع و شدت درد و مدت تب.
در کودکان : 10-15 mg هر 6-4 ساعت خوراکي يا رکتال .
شرايط نگهداري
دماي خنک تر از 30 درجه سانتيگراد .
تداخل مصرف با ساير داروها
کاهش تاثير درماني و افزايش سميت کبدي با مصرف زياد و طولاني مدت باربيتورات ها ، کاربامازپين ، فني توئين ، ريفامپين ، سولفين پيرازون و ايزونيازيد ،تقويت اثر ضد انعقادي وارفارين با دوز بالا ومدت طولاني.
تاخير در جذب دارو در مصرف همزمان با آنتي اسيدها.
تشديد سميت دارو در مصرف همزمان با داروهاي هپاتوتوکسيک و الکل.
مصرف کلستيرامين ميزان جذب و تاثير استامينوفن را کاهش مي دهد.
عوارض جانبي
عوارض جانبي شايع نيستند ، عوارض مهم : آسيب شديد کبدي با مقادير سمي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1-کنترل ميزان درد و دماي بدن قبل و طي دوره درمان.
2-توجه به ميزان استامينوفن موجود در بعضي از داروهاي OTC جهت تنظيم دوز روزانه دارو.
3-مشورت با پزشک قبل از استفاده در کودکان کمتر از 2 سال.
4-مصرف کوتاه مدت دارو و مشورت با پزشک در صورت ادامه مصرف در کودکان و بزرگسالان به ترتيب بيش از 5 و 10 روز.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی