پنجشنبه 29 شهريور 1397    |    Thursday, September 20, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کورتيکوتروپين (A.c.t.h (Corticotropin))