پنجشنبه 8 تير 1396    |    Thursday, June 29, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کورتيکوتروپين (A.c.t.h (Corticotropin))