پنجشنبه 2 خرداد 1398    |    Thursday, May 23, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
کورتيکوتروپين (A.c.t.h (Corticotropin))