چهارشنبه 29 خرداد 1398    |    Wednesday, June 19, 2019
اگر املای کلمه مورد نظرتان را بطور کامل به یاد نمی آورید ، پس از تایپ چند حرف از آن کلمه چند لحظه صبر کنید تا بطور خودکار کلماتی به شما پیشنهاد شود
Haemophilus b polysaccharide vaccine (HbPV)
  واکسن پلي ساکاريدي هموفيلوس نوع b؛ اين واکسن از پلي ساکاريد کپسولي کاملاً خالص شده هموفيلوس انفلووانزاي تيپ b به دست مي آيد و پاسخ ايمني را فقط در لنفوسيتهاي B تحريک مي کند. اين واکسن براي ايمن سازي کودکان بکار مي رود.

Haemophilus b conjugate vaccine (HbCV)
  واکسن کنژوگه هموفيلوس نوع b؛ اين واکسن از پلي ساکاريد کپسولي هموفيلوس انفلووانزاي تيپ b بدست مي آيد و بصورت کووالانسي به توکسوئيد ديفتري، مننگوکوک يا کزاز اتصال مي يابد.

Haemophilus
  هموفيلوس؛ جنسي از باکتريهاي گرم منفي و خون دوست هوازي يا بيهوازي اختياري از خانواده پاستورلاسه