چهارشنبه 2 مرداد 1398    |    Wednesday, July 24, 2019
اگر املای کلمه مورد نظرتان را بطور کامل به یاد نمی آورید ، پس از تایپ چند حرف از آن کلمه چند لحظه صبر کنید تا بطور خودکار کلماتی به شما پیشنهاد شود
Hyperglycemia
  هيپرگليسمي؛ افزايش غيرطبيعي ميزان گلوکز خون

Glycemia
  گليسمي؛ وجود گلوکز در خون

Aglycemia
  آگليسمي، فقدان قند در خون